Koguvõimsus – 7.2 MW
Projektide arv – 800+
Vähendatud CO2 emissioone – 7400 t/aasta
Esindatud – 10 riigis

Energiatõhusus

Kasulikku > Energiatõhusus

Taastuvenergia toetamine pole kantud üksnes rohelisest mõtteviisist, vaid ka Euroopa Liidu seatud eesmärkidest. Euroopa Liidu ülene eesmärk on suurendada taastuvenergia osakaalu aastaks 2030 27%-ni energia lõpptarbimises. Meedias on viimastel aastatel palju räägitud liginullenergiahoonete nõuete kohaldumisest vastavalt Hoonete Energiatõhususe Direktiivile.

Alates 2019. a algusest vastavad energiatõhususe miinimumnõuded olemasolevate hoonete olulisel rekonstrueerimisel C-energiaklassi tasemele, uute hoonete püstitamisel vastavad nõuded B-energiaklassi tasemele. Liginullenergiahoone nõuded rakenduvad avaliku sektori jaoks alates uue aasta algusest. Üleüldiseks muutub liginullenergiahoone nõue aasta hiljem, alates 01.01.2020. a.

Uute energiatõhususe nõuete rakendumine on ühtselt seotud ehitusloa taotluse või ehitusteatise esitamisega. Uute nõuete rakendusel on üleminek sarnaselt toimunud ka eelnevate viieaastaste perioodide vaheldumisel. Liginullenergiahoone nõuete rakendumine on seotud ehitusloa andmisega.

Liginullenergiahoone nõude täitmisest on vabastatud kuni 220 m² suuruse köetava pinnaga väikeelamud.

Pikemalt on kirjutatud teemast veebiportaalis Ehitusest.

Küsi pakkumist