fbpx
Koguvõimsus – 7.2 MW
Projektide arv – 800+
Vähendatud CO2 emissioone – 7400 t/aasta
Esindatud – 10 riigis

Päikesepaneelid linnaruumis

Kasulikku > Päikesepaneelid linnaruumis

Artikkel “Päikesepaneelid linnaruumis” algselt avaldatud Tallinna Linnavalitsuse poolt. Loe täispikka artiklit siin.


Päikesepaneelide kasutamine on linnades igati tervitatav ja vajalik. Iga paigaldatud päikesepaneel vähendab fossiilkütuste põletamise vajadust, toob energia tootmise tarbimisele lähemale ja vähendab jaotusvõrgu koormust.

Linn ei ole aga lage põld, kus paneelid on kogu päeva lauspäikese käes. Tiheasustusalal varjavad päikest näiteks naaberhooned ja kõrghaljastus. Seetõttu tuleb hoolikalt kaaluda rajatava päiksepargi asukohta. Suurem osa linnas asuvatest eramajakruntidest ei sobi hästi päikesepargi rajamiseks just naaberhoonete ja kõrghaljastuse pärast. Päikesepaneelidele sobib kõige paremini eramu katuse lõunapoolne külg, mida ei varjuta kõrghaljastus.

Kõrgemate korrusmajade katus ja seinad on üldjuhul päikesevalgusele avatud ja haljastusest kõrgemal ning sinna paigaldatud päikesepaneelide tootlikkus on hea.

Tiheasustusalal on võimalik paneele integreerida nii hoonestusega kui ka paigaldada eraldi seisvana. Mõlema lahenduse puhul on oluline, et paneelid sobiksid visuaalselt linnaruumi.


Hoonetega integreeritud päikesepaneelid linnaruumis

Päikesejaama projekteerides peab kavandama linnaruumi ja hoonega esteetiliselt sobiva lahenduse. Selleks pakume loovaid ja maitsekaid lahendusi, mis sobivad eri hoonete arhitektuuriga ja on taskukohased. Läbi on aeg, mil päikesepaneelid mõjusid kui tehnilised võõrkehad.

Solarstone

Üldiselt ei ole tiheasustusala krundile soovitatav rajada maapinnal eraldi seisvat päikeseparki. Selleks on raske leida piisavalt päikeseküllast ja vaba ruumi, päikesepaneelid on näotud ja rikuvad esteetiliselt keskkonda ning võivad naabreid ebameeldiva peegeldusega häirida.

Päikesepaneelidele võib leida sobiva asukoha näiteks autovarjualuse või grillinurgaga ühendatult, kuid kohalik omavalitsus peab arhitekti loodud lahenduse sobilikkust iga kord analüüsima.

Solarstone

Juhime tähelepanu sellele, et kui hoonega integreeritud päikesepaneelid on hoone tehnosüsteemide osa, siis eraldi seisvad päikesepaneelid on ehitisregistris eraldiseisev elektritootmisrajatis.


Päikesepaneelide paigaldamine miljööalale ja muinsuskaitsealale

Päikesepaneele on võimalik paigaldada ka muinsuskaitsealustele ja miljööväärtuslikus piirkonnas asuvatele hoonetele. Sel juhul aga kehtivad paneelide väljanägemisele ja paigaldusviisile ranged nõuded: paneelid ei tohi rikkuda hoonete välimust ega kahjustada väärtuslikke konstruktsioone.

Solarstone Kivikatuse puhul suudab ainult vilunud silm panna tähele, et kas katus toodab päikesest elektrit või mitte. Antud pildil on katusel praktiliselt märkamatu 18,2kW võimsusega päikesekatus.

Solarstone päikesepaneelid linnaruumis

Päikesepaneelid tuleb paigutada katusega samasse tasapinda hoone arhitektuurse lahendusega sobivalt. Päikesepaneelid on üldjuhul lubatud paigutada katuse vähem vaadeldavale, hoovipoolsele küljele ning selliselt, et need ei eristu katusepinnast välisilmelt ning on katusega sama kaldenurga all või katusekattematerjali integreeritud.

Solarstone Täiskatus sobib linnaruumi väga hästi, jäädes möödujale märkamatuks.

Solarstone päikesepaneelid linnaruumis

Tööde kavandamise etapis on mõistlik pidada nõu muinsuskaitse- või miljööspetsialistiga, et selgitada välja, kas ja kuidas on paneele võimalik paigaldada.

Küsi pakkumist