fbpx
Koguvõimsus – 7.2 MW
Projektide arv – 800+
Vähendatud CO2 emissioone – 7400 t/aasta
Esindatud – 10 riigis

Väikeelamute rekonstrueerimistoetus läbi Kredexi 2021

Kasulikku > Väikeelamute rekonstrueerimistoetus läbi Kredexi 2021

 Taotluste vastuvõtt on hetkel peatatud. 2022 kevadel avatakse uus taotlusvoor uuendatud tingimustega.

Taaskord on Kredexi väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil tekkimas võimalus oma elamu uuendada. Kas ettevõtmine on seni tundunud liiga bürokraatlik või on meetme vahendid ammendunud liiga kiirelt? Seekord tee asju teisiti ja reageeri aegsasti. Taotlusvoor käivitub ametlikult 01.03.2021. Loe lähemalt vana maja renoveerimise toetuse tingimuste kohta: https://kredex.ee/et/majaduueks


Riikliku toetusmeetme peamine eesmärk on väikeelamute energiatõhususe saavutamine ning taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine vanemates majades.

Meie kogemus on näidanud, et protsess on ootustele vastupidiselt üpris lihtne ja vana maja renoveerimise toetust on kasutanud paljud Solarstone kliendid nii pealinnas kui kaugemates Eesti piirkondades.

Kui teema endiselt kõnetab, siis veendu, et peamised eeldused projekti realiseerumiseks oleks täidetud.

✅ rekonstrueeritav hoone on kasutusele võetud enne 2000. aastat.

✅ väikeelamu on taotleja alaline elukoht.

✅ sõltuvalt elamu asukohast on olemas minimaalselt 30% omafinantseering.

✅ taastuvenergia elektritootmisseadme avaliku võrguga ühendamiseks on vajalik võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine ning planeeritud aastane tootmismaht ei ületa tarbimiskoha aastast elektri tarbimist;

Tea, et kui ülalnimetatud tingimused on sobivad ja rekonstrueerimisplaanidesse mahub ka katuse uuendamine, siis Solarstone tooteportfellis leidub ka Sulle sobiv päikesekatuse lahendus.


PRAKTILINE JUHEND
Millest alustada kui plaan on katus renoveerida päikeseenergiat tootva lahendusega?

✅ Kogu 3 pakkumist päikesekatuse tarbeks. Ehitisintegreeritud lahenduste pakkujaid ei ole turul palju. Ka pakkuja pakkumisest loobumise teade on KredExile sobiv.

✅ Valmistu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ja mõtle läbi ootus PV süsteemi suurusele. Päikesejaama projekti koostamisel aitab Solarstone. Katusevahetuse korral päikesekatuse vastu on projekti olemasolu kohustuslik.

✅  Edasta Elektrilevi väiketootja liitumistaotlus. Kui klient valib Solarstone’i lahenduse, aitame täita liitumistaotluse tehnilise poolega. Taotluse menetlemise aeg on hinnanguliselt 30 päeva ja positiivne vastus Elektrilevist on eeldus KredExisse taotluse esitamiseks.

✅ Esita ehitisteatis. Omavalitsus võib menetleda taotlust kuni 30 päeva, enne kui taotluse aktsepteerib või edastab märkused.

✅ Koosta taotlus KredExisse ja ole valmis aktiivseks suhtluseks Kredexi võimalike küsimuste korral.

  • Otsi välja Elektrilevi (või Imatra) võrguleping ja tehnilised tingimused.
  • Tee väljavõte 2020 kalendriaasta elektritarbimisest: https://www.elektrilevi.ee/eteenindus/tarbimisajalugu
  • KredEx võimaldab paigaldada katusele päikesesüsteemi, mille tootlikkus on maksimaalselt võrdväärne möödunud kalendriaasta tarbimisega. Selle tingimuse puhul kehtib erand juhul, kui renoveerimise käigus lisatakse uusi elektrit tarbivaid seadmeid, nt uus küttesüsteem, ventilatsioon jm. Sellist versiooni loetakse antud meetme mõistes tervikrenoveerimiseks. Sellisel puhul on vaja majaomanikul eraldi teostada energiaaudit. Energiaauditi teostamist Solarstone ei paku, kuid oskame soovitada.
  • Koosta omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument (kas laenuotsuse koopia või panga kontojäägi väljavõte, mis kinnitab vajaliku omafinantseeringu olemasolu);
  • veendu, et rahvastikuregistrisse kantud alalise elukoha aadress ühtib toetuse taotluse esitamisel hetkel rekonstrueeritava väikeelamu, välja arvatud suvila ja aiamaja, aadressiga;

 

✅ Oled saanud positiivse otsuse KredExist ja Solarstone teostab päikesekatuse rajamise.

Tööd on valmis, kuidas edasi?

✅ Taotle kasutusluba.

  • Kui tegemist on vaid katusevahetusega päikesekatuse vastu, võib kasutusloa menetlemise, suhtluse nii kohaliku omavalitsuse kui KredExiga enda peale võtta Solarstone konsultant.
  • Kui vana maja renoveerimisel kasutatakse projekteerija abi, suhtleb Solarstone konsultant projekteerijaga otse.
  • Kui maja peakaitse on 40A või suurem, on vaja teostada täiendavalt ka elektriaudit.

Pärast

Kredexi toetusmeetmega vuntsitud katus Pärnus enne ning pärast renoveerimistöid.

Küsi pakkumist