fbpx
Kokonaisteho – 7.2 MW
Hankkeiden määrä – 800+
Vähennetty CO2 – 7400 t vuodessa
Edustettu – 10 maassa

Miksi rakennukseen integroidut aurinkopaneelit?

Hyödyllinen > Miksi rakennukseen integroidut aurinkopaneelit?

Rakennukseen integroitu aurinkopaneeli (BIPV) tarjoaa 2-in-1-ratkaisun – se toimii talon ulkokerroksena sekä tuottaa sähköä kiinteistöllä käytettäväksi tai verkkoon myytäväksi. BIPV säästää sähkönkulutuksen kustannuksia ja vähentää ympäristöpäästöjä. Vihreän ajattelutavan, resurssitehokkaan rakennuskäytännön ja kohtuullisen takaisinmaksuajan lisäksi rakennukseen integroiduissa aurinkopaneeleissa on muitakin myönteisiä puolia.

Aurinkoenergian tuottaminen ja oman sähkönkulutuksen maksimointi suojaavat mahdollisilta suuremmilta sähkön hinnanvaihteluilta vuosikymmenien ajan. Myös kiinteistömarkkinoilla energiatehokkaat rakennukset, joissa on integroidut aurinkopaneelit, houkuttelevat ostajia huomattavasti enemmän.

Solarstonen tiilikattomoduulien tuotantoteknologia mahdollistaa aurinkosähköratkaisun sovittamisen minkä tahansa valmistajan kattotiiliin joka mahdollistaa arkkitehtuuriltaan ainutkertaisen ja esteettisen ulkonäön. Click-on-täysaurinkokattomoduulit voidaan sovittaa mihin tahansa Tier 1 -aurinkopaneelivalmistajan* tuotteeseen.

 

Teknologia

Aurinkopaneeli-innovaatiot keskittyvät enimmäkseen tehontuoton parantamista. Paneelien soveltuvuuteen kiinteistöille ei niinkään ole kiinnitetty huomiota. Solarstone tuotekehitys on murtanut perinteisen aurinkosähköteknologian paradigmaa muuttamalla aurinkopaneelit estettisesti miellyttäviksi rakennusmateriaaleiksi.

Kiteistä piitä käytetään aurinkoenergian tuottamiseen auringonvalosta. Yksikiteisen piin valmistuksen leikuu- ja hiontajätteestä voidaan valmistaa monikiteistä piitä. Kerätty jäte sulatetaan ja kiteytetään haluttuun muotoon. Prosessi aiheuttaa kidevirheitä piin kiderakenteeseen ja kidevirheet pienentävät kennojen hyötysuhdetta. Tästä syystä yksikiteiset piikennot sietävät paremmin lämpötilanvaihteluita, kuin monikiteiset kennot.

Tehontuoton maksimoimiseksi Solarstone aurinkopaneleiden valmistuksessa käytetään vai yksikiteisiä piikennoja. Aurinkokennot koteloidaan ja pinnalle asennetaan vähän rautaa sisältävä 3,2 mm matta- / prismaattilasi, jossa on heijastamaton pinta. Aurinkokennon taakapuolella on tarvittavat kaapeloinnit ja liittimet.

Koko kennorakenne kehystetään alumiinikehyksellä, jotta kenno pysyy suojassa kosteudelta ja mekaaniselta rasitukselta. Solarstone kehys on mallisuojattu ja valmistettu ensiluokkaisen laadukkaasta ja kestävästä anodisoidusta 6000 -sarjan alumiinista, jolla varmistetaan lopputuotteelle tarvittavat säänkestävyys- ja lujuusominaisuudet.

Sähköntuoton lisäksi Solarstonen aurinkopaneelit toimivat myös kattomateriaalina. Solarstone tuotteiden laadun varmistamiseksi on suoritettu lukuisia lujuus- lumikuorma- tuuli- ja palotestejä, jotka tuotteemme ovat läpäisseet onnistuneesti.

 

* Parhaan Tier 1 -laatuluokituksen täyttäviä aurinkopaneeleita valmistavat suuret toimijat, kuten Longi, Jinko, JA Solar ja Canadian Solar, joilla on hyvä maine alalla. Tier 1 -laatuluokituksen saaneet valmistajat on validoitu riippumattoman sähköalan analyytikon toimesta useilla eri laatukriteereillä. Tier 1 -aurinkopaneelivalmistajat toimivat omissa, edistyksellisellä ja viimeisimmällä tekniikalla varustetuissa tuotantotiloissa. Näiden lisäksi vaatimuksen on, että Tier 1-aurinkopaneelivalmistajat ovat toteuttaneet vähintään kuusi yli 1,5 MW:n aurinkosähköprojektia viimeisen kahden vuoden aikana, jotka ovat ollet kuuden eri pankin rahoittamia. 

 

Pyydä tarjous