Total installert effekt – 5 MW
Fullførte prosjekter – 550+
Reduserte CO2-utslipp – 5200 t/år
Representert – 8 land
Etterspør et sitat