fbpx
Total installert effekt – 7.2 MW
Fullførte prosjekter – 800+
Reduserte CO2-utslipp – 7400 t/år
Representert – 10 land

Garantibetingelser

Nyttig lesing > Garantibetingelser

Ulike solcelleprodusenter refererer til forskjellige garantibetingelser, og de kan være ganske forvirrende. Solarstone har tre forskjellige typer garanti.

  • 2 års installasjonsgaranti. Monteringsgaranti pålegges panelene og vekselretteren i det øyeblikket systemet overleveres kunden. Det viktigste er å fastslå at alle parter forstår at systemet (moduler + feltkabler + vekselretter) fungerer som designet med full funksjonalitet og integritet. Eventuelle feil som kan forårsakes som følge av dårlig installasjon, må oppdages i løpet av denne perioden.
  • 10 års produktgaranti. Produktgaranti garanterer at modulene varer i minst 10 år – de produserer elektrisitet og fungerer som takmateriale. Innrammingen er intakt og klemmene fungerer som på dag 1. Det er ingen siving (bortsett fra forekomst av kondensert vann som er typisk for flislagte tak) eller andre feil som kan utsette bygningen for risiko. 10 års garanti sammenfaller vanligvis med lengden på produktgarantien til forskjellige vekselretterprodusenter.
  • 25 års produktivitetsgaranti. Produktiviteten til solcellemoduler er ikke konstant over tid. Nedgangen i produksjonsresultatet er typisk 0,5 % per år. Garantert elektrisk produksjon i 25 år er på 80% av nominell effekt.
Etterspør et sitat