Energia-avustukset pien- ja kerrostaloasujille

Julkaistu
20.05.2024
Lukuaika
4 min
Kategoria
a render of a small black house with a black solar roof
a render of a small black house with a black solar roof

Hallituksen ripeällä aikataululla valmistelema, miljoonaluokan energia-avustuspaketti asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, otettiin käyttöön Suomessa vuoden 2020 alusta.

1.7.2020 voimaan tullut hallituksen lisätalousarvio, mahdollisti energia-avustusten määrän kasvattamisen sekä uusien tukimuotojen hyödyntämisen. Uudistuksen taustalla on tarve parantaa asuinrakennusten energiatehokkuutta, jotta kansalliset tavoitteet voidaan saavuttaa, kun Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

Olemme tähän julkaisuun koonneet yhteen keskeiset asiat ARA:n energia-avustuksesta asuinrakennuksille, ELY-keskuksen avustuksesta pientaloasujille ja kotitalousvähennyksestä.

On hyvä huomioida, että hakumenettelyt ja myöntämiskriteerit poikkeavat toisistaan ja siksi suosittelemme, että tutustutte avustusten keskeisiin eroavaisuuksiin huolellisesti, jo ennen hakuprosessin aloittamista.

ARA:n energia-avustus asuinrakennuksille

a render of a small black house with solar roof and a white car

Energiatehokkuuteen vaikuttavat rakennuksen käyttötarkoitus, rakentamisvuosi ja käyttötapa. Jokaiselle rakennukselle on mahdollista määrittää laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku. E-luvun avulla voidaan verrata eri rakennuksia, vaikka ne olisivat eri paikkakunnilla tai eri-ikäisiä. E-luku perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niiden pohjalta määritettyihin energiankulutuksiin. E-lukuun eivät vaikuta rakennuksen käyttäjät tai heidän toimintansa.

Energia-avustus

 • haettavissa kaikenikäisten asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin.

  • HOX! Energiatehokkuuden paraneminen täytyy osoittaa virallisella energiatodistuksella!

 • myönnetään vain, jos E-luku alenee riittävästi.

Ennen hakemista

 • tutustu huolellisesti hakuohjeeseen ARAn nettisivuilla.

 • selvitä energiatehokkuutta parantavat korjaustoimenpiteet ja niistä aiheutuvat kustannukset.

 • teetä laskelma rakentamisvuoden E-luvusta sekä laskelma korjausten vaikutuksesta E-lukuun.

  • HOX! Vaatimus on, että korjausten jälkeinen E-luku on enintään 0,56 x rakentamisvuoden E-luku!

Avustushakemusta varten tarvitaan

 • laskelma rakentamisvuoden E-luvusta sekä

 • laskelmat korjaustoimenpiteiden vaikutuksesta E-lukuun sekä

 • laskelma uudesta E-luvusta.

Avustusta voivat hakea

 • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat.

 • kerros- ja rivitaloyhtiöt.

 • valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa.

Avustuksen määrä voi olla

 • 4.000 eur per asunto, kun

  • energiatehokkuus kerros- tai rivitalossa paranee vähintään 20% tai

  • energiatehokkuus omakoti- tai pientalossa paranee vähintään 30%.

 • 6.000 eur, vain jos

  • korjaustoimenpiteillä saavutetaan lähes 0-energiataso.

 • kuitenkin enintään 50% kaikista hyväksyttävistä kustannuksista.

Työn aloitus

 • 1.1-30.6.2020 aikana

  • työt on voinut aloittaa, ennen kuin avustushakemus liitteasiakirjoineen on toimitettu ARAan.

 • 1.7.2020 alkaen

  • korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta, kun avustushakemus kaikkine liiteasiakirjoineen on toimitettu ARAan.

ELY-keskuksen avustus öljylämmityksestä luopumiseksi

Avustusta voidaan myöntää

 • 1.9.2020 alkaen

 • ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen (omakoti- ja paritalot) omistajille öljylämmitysjärjestelmän

  • poistamiseen sekä

  • korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä.

Avustusta voivat hakea

 • yksityishenkilöt ja

 • kuolinpesät.

Avustuksen määrä voi olla

 • 4.000 eur, kun uusi lämmitysjärjestelmä on

  • kaukolämpö tai

  • maalämpöpumppu tai

  • vesi-ilmalämpöpumppu.

 • 2.500 eur, kun uusi lämmitysjärjestelmä on jokin muu ei-fossiilinen lämmitysjärjestelmä, kuten

  • ilmalämpöpumpun ja aurinkosähköjärjestelmän yhdistelmä tai

  • ilmalämpöpumpun ja sähkölämmityksen yhdistelmä.

Tutustu ELY-keskuksen myöntämän avustuksen hakuohjeeseen ELY-keskuksen nettisivuilta.

Kotitalousvähennys

a render of a small black house with solar roof and a white car

Jos teetät työtä kotonasi, voit vähentää osan työkustannuksista kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen ja molemmat puolisot voivat saada kotitalousvähennyksen, jos heillä on riittävästi kotitalousvähennykseen oikeuttavia, verovelvollisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon, kunnossapito- ja perusparannustyöstä aiheutuneita kustannuksia.

Aurinkopaneelihankinnassa kotitaloudet voivat kotitalousvähennyksenä hyödyntää

 • 40% maksetusta työkorvauksesta, kun yrittäjä, yritys tai yleishyödyllinen yhteisö kuuluu ennakkoperintärekisteriin tai

 • 15% maksetusta palkasta, kun kotitalous palkkaa työntekijän, jolloin palkan sivukulut eli

 • työnantajan sairausvakuutusmaksu

  1. pakollinen työeläkemaksu

  2. tapaturmavakuutusmaksu

  3. työttömyysvakuutusmaksu ja

  4. ryhmähenkivakuutusmaksu, voidaan lisäksi vähentää kokonaan.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2021 on

 • 2.250 eur per henkilö tai

 • 4.500 eur yhdessä puolison kanssa.

Kotitalousvähennyksen omavastuu vuonna 2021 on

 • 100 eur per henkilö.

Täyden 2.250 eur kotitalousvähennyksen saa, jos

 • yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä 5 875 eur [(5 875 * 40%) – 100) = 2 250 eur] tai

 • jos maksettu palkka on ollut noin 7 833,33 eur [(7 833,33 15%) + (7 833,33 15%) – 100 = 2 250 eur].

Tutustu kotitalousvähennystä koskevaan ohjeeseen Verohallinnon nettisivuilla.

Tarkista myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

AUTAMME MIELELLÄMME

Onko sinulla kysyttävää?

Älä huoli, voimme vastata kaikkiin kysymyksiisi – kuten voiko Joulupukki kiivetä katollesi turvallisesti – ja paljon muuta. Voit lukea vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, ja jos mietit edelleen, ota rohkeasti yhteyttä!

Seuraa meitä
Tietosuojaehdot © Solarstone 2024