Blogg & Nyheter/ Solar 101 / Lönsamheten för solpaneler. Detta behöver du veta innan du gör en investering?

Publicerad
August 1st, 2021
Redaktör
Solarstone
Lästid
2 min
Dela
Solar 101

Lönsamheten för solpaneler. Detta behöver du veta innan du gör en investering?

För att bygga en bra solstation måste man tänka på följande punkter.

Azimut och taklutning

I norra Europa är stationära installationer som vetter mot öst-väst mest optimala för privata bostadsägare för att täcka morgon- och kvällsförbrukningen. Anläggningar som vetter mot söder med en lutning på 35-45° är generellt sett mest effektiva, men då produceras solkraften under dagen, när de flesta befinner sig på jobbet eller i skolan. PV-anläggningar som vetter mot öst-väst kan förlora upp till 20 % av sin produktionskapacitet. Produktiviteten för PV-anläggningar med mindre lutningar (inkl. Integrerade taklösningar) är också upp till 20 % lägre, och dessutom uppskattas sådana lösningar inte av takpannetillverkare (installationer under 18° kräver ett 100 % vattentätt underlagstak). Skuggor som ibland faller från träd eller angränsande byggnader är inte ett hinder för solanläggningsinstallation, men bör helst undvikas.

Skuggor, felaktig väderbåge och taklutning kan väsentligt påverka solpanelernas potential. Genom att följa länken nedan kan du göra en preliminär studie av lämpligheten för möjliga placeringar av solstationen.

https://re-jrc-ec-europa-eu.translate.goog/pvg_tools/en/tools.html?_x_tr_sl=et&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=et#PVP

Ny konstruktion jämfört med befintlig konstruktion

Baserat på vår erfarenhet är intjäningstiden för nya hus 20 % kortare, eftersom det går att samordna konstruktionen av en PV-station och tak. Detta gör det möjligt att spara pengar på material och installationsarbeten. Dessutom går det att samtidigt utföra allmänna elektriska arbeten, undvika efterföljande kabeldragning och penetreringar från fasaden eller färdiga ytor.

Taken på privata bostäder är vanligtvis tillräckligt stora för att reducera hushållets elförbrukning till nästan noll (när det gäller nya hus) eller att förbättra energimärkningen för ett befintligt hus.

Lokal energiförbrukning

Ökande spekulation och frekventa fluktuationer i elpriser har förändrat attityden gentemot lokala PV-anläggningar och lett till ett uppsving av lokala producenter. De vanligaste moderna uppvärmningslösningarna (luft-vatten, bergvärme, luft-luft) är energieffektiva, men kräver konstant energi för att fungera. En lokal PV-anläggning är det billigaste sättet att använda uppvärmningsutrustning och kontrollera kostnader.

Baserat på vår erfarenhet har Solarstones panelförsedda byggnader, som värms upp av en kontinuerligt strömförsörjd anordning, en intjäningsperiod på mindre än tio år med dagens elektricitetspriser. Inte desto mindre bör man tänka på att helst utföra vardagsaktiviteter som att tvätta och ladda elbilen när det är soligt ute.

Intjäningsperiod för ett nytt hus som byggs med lånade pengar

Baserat på beräkningarna för våra kunder, vågar vi påstå att konstruktionen av en solpanelspark i ett nytt hus som finansieras med lånade pengar, innebär en direkt skillnad för kostnaderna, vilket redan avspeglas i den första betalningen till elbolag och bank. Detta innebär att den första lånebetalning som går direkt till solpanelsparken är lägre än den första elräkningen utan solpanelsparken.

Följ oss
Dataskydd © Solarstone 2023