Blogg & Nyheter/ Solar 101 / Garantivillkor

Publicerad
August 16th, 2020
Redaktör
Solarstone
Lästid
1 min
Dela
Solar 101

Garantivillkor

Olika solkraftsproducenter har olika garantivillkor och detta kan vara förvirrande. Solarstone erbjuder tre olika typer av garanti.

  • 2 års installationsgaranti. Installationsgarantin gäller för solpaneler och växelriktare från det ögonblick då systemet överlämnas till klienten. Det viktigaste är att fastställa att alla parter förstår att systemet (moduler + fältkablar + växelriktare) presterar enligt sin design med full funktionalitet och integritet. Vilka fel som än kan orsakas till följd av en undermålig installation måste detekteras inom denna period.

  • 10 års produktgaranti. Produktgarantin garanterar att modulerna håller i minst 10 år – de producerar elektricitet och fungerar som takmaterial. Inramningen är intakt och klämmorna fungerar som på dag 1. Det finns inget läckage (med undantag för kondensvatten som eftersom det är typiskt för panntak) eller andra fel som kan utgöra risker för byggnaden. Den 10-åriga garantin sammanfaller vanligtvis med längden på produktgarantin från olika växelriktartillverkare.

  • 25 års produktivitetsgaranti Produktiviteten för solmoduler är inte konstant över tid. Nedgången i produktionskapacitet är typiskt 0,5 % per år. Den garanterade elproduktionen för 25 år är 80 % av märkuteffekten.

Följ oss
Dataskydd © Solarstone 2023