Vanliga frågor och svar

Allmänt

Vad är Solarstone®?
expand_more

Solarstone® är en ledande leverantör av integrerade solenergi-lösningar för husägare och företag. Vi erbjuder tjänster kring solcellstak såsom rådgivning, installation, underhåll och löpande kundsupport. Vårt team av experter använder den senaste BIPV-tekniken och -utrustningen för att säkerställa optimal prestanda och effektivitet. Vi hjälper dig också med finansieringsalternativ och statliga incitament för att göra solenergi mer överkomligt. Med Solarstone® kan du räkna med högkvalitativ service och erfarna proffs som garanterar att ditt solpanelssystem fungerar effektivt.

Allmänt

Hur fungerar Solarstone®:s service?
expand_more

Processen börjar med en konsultation där vi bedömer ditt elbehov och bestämmer det bästa solpanelssystemet för din fastighet. Vi installerar sedan systemet och ser till att det är kodifierat och effektivt.

Allmänt

Varför ska jag välja Solarstone® för mina solenergibehov?
expand_more

Solarstone® är ett greentech-företag med ett grönt tänkesätt och erfarna proffs som är dedikerade till att tillhandahålla solenergi-lösningar av hög kvalitet. Vi använder den senaste BIPV-tekniken och -utrustningen för att säkerställa att du får ut det mesta av din investering.

Allmänt

Vad är fördelarna med solenergi?
expand_more

Solenergi är en förnybar och hållbar energikälla som kan hjälpa till att minska ditt koldioxidavtryck och spara pengar på dina elräkningar. Om den kombineras med ett solbatteri är solenergi också en pålitlig energikälla vid strömavbrott. Dessutom ökar taksolceller värdet på din fastighet.

Tekniskt

Hur fungerar solpaneler?
expand_more

Solpaneler är uppbyggda av fotovoltaiska celler som omvandlar solljus till elektricitet. Elen (likström) skickas sedan till en växelriktare som omvandlar den till användbar elektricitet (växelström) för ditt hem eller företag.

Tekniskt

Hur vet jag vilken storlek på solpanelssystem jag behöver?
expand_more

Storleken på solcellstaket beror på din elanvändning och det solljus som din fastighet och takdelar får. Baserat på elförbrukning (tidigare eller förutsedd) beräknar vår egenutvecklade kalkylator och vårt ingenjörsteam lämplig systemlayout för ditt tak. Din elförbrukning påverkas främst av värmesystem, AC-enhet, vitvaror och uppvärmning av vatten. Utforska alltid Solarstones takkalkylator först för att få vägledande prisinformation.

Tekniskt

Hur kan jag övervaka min produktion och användning av el?
expand_more

Du kan övervaka din elanvändning med en smartmeter. Den här enheten kan hjälpa dig att spåra din elanvändning i realtid och identifiera systemkomponenter där du kan göra ändringar för att optimera elförbrukningen.

Solarstone®-system levereras med en övervakningsapp (t.ex. FusionSolar) som tillhandahålls av tillverkaren för växelriktaren. Du kan ladda ner appen till din telefon för att hålla ett öga på ditt produktions- och förbrukningsmönster.

Statliga incitament och förordningar

Vilka statliga incitament för solpaneler och solenergisystem finns tillgängliga?
expand_more

Olika subventioner och statliga incitament för solenergisystem kan inkludera skattelättnader, rabatter och bidrag. Dessa incitament varierar från land till land och kan ändras över tiden. Fråga Solarstone® eller våra ackrediterade partners för uppdaterad information om de incitament som för närvarande finns tillgängliga eller planeras för ditt område.

Statliga incitament och förordningar

Hur säkerställer Solarstone® efterlevnad av myndighetsföreskrifter?
expand_more

Solarstone® håller reda på alla myndighetsföreskrifter och säkerställer att alla våra installationer uppfyller relevanta bygg och säkerhetskrav. Vårt säljteam är utbildat för att hantera allt nödvändigt pappersarbete och nödvändiga tillstånd.

Statliga incitament och förordningar

Tillhandahåller Solarstone® vägledning om hur jag gör anspråk på statliga incitament för mitt solenergisystem?
expand_more

Ja. Vårt kunniga team kan hjälpa dig att navigera ansökningsprocessen i din region. Dessutom arbetar vi med ackrediterade partners för att tillhandahålla uppdaterad information om de solkraft-incitament som finns tillgängliga i ditt område. Vi kan också hjälpa dig med pappersarbete, tillstånd och annan nödvändig dokumentation som krävs för att göra anspråk på incitamenten. Att välja Solarstone® innebär att du aldrig missar en möjlighet att spara på dina solcellsinstallationskostnader.

Installation, underhåll och garanti

Hur lång tid tar installation av solcellstak?
expand_more

Installationstiden kan variera beroende på systemets storlek, komplexitet och planering. I genomsnitt kan installationen av ett solcellstak ta 1–5 dagar, medan enklare solcellsinstallationer för upp till 10 kW (60 m2) och med få eller inga takhinder vanligtvis kan slutföras inom en dag.

Det är dock viktigt att notera att leveranstiden för solpaneler och utrustning kan vara upp till 2 månader på grund av hög efterfrågan. Flera aktiviteter måste genomföras före installation, till exempel att erhålla tillstånd, arrangera inspektioner och se till att ditt hem är redo för installation av solenergisystem. God kommunikation mellan takläggare, solcellsmontör och installation. Vi ser till att alla parter förstår varandra varje steg på vägen.

Installation, underhåll och garanti

Vad ingår i installationsprocessen för solcellstaksystem?
expand_more

Installationsprocessen inkluderar granskning av ditt elbehov, avgörande av det bästa solcellstaket för din fastighet, erhållande av nödvändiga tillstånd, installation av solcellstaket och anslutning av systemet till nätet.

Installation, underhåll och garanti

Installation, underhåll och garanti
expand_more

Även om ett solcellstak inte kräver mycket praktiskt underhåll, är regelbunden visuell övervakning och noggrann borttagning av främmande föremål som löv, grenar och överdriven smuts avgörande för att säkerställa den kontinuerliga maximala effekten av ditt solcellstak. Solarstone® kan tillhandahålla ytterligare underhållstjänster för att säkerställa att ditt system fungerar korrekt och håller i årtionden. Läs mer om underhåll av solcellstak.

Installation, underhåll och garanti

Tillhandahåller Solarstone några underhållstjänster för solcellstak?
expand_more

Ja. Du kan beställa underhållstjänster från Solarstone®. Vi kan hjälpa dig att schemalägga regelbunden städning och kontroll för att säkerställa att ditt solpanelssystem fungerar som bäst. Läs mer om alternativen för underhåll av solcellstak.

Installation, underhåll och garanti

Vad är omfattningen av Solarstone®:s garanti på dess BIPV-produkter och tjänster?
expand_more

De flesta Solarstone®-produkter har 2 års installationsgaranti, 10 års produktgaranti och 25 års produktivitetsgaranti. De specifika villkoren för garantin beror på produkten eller tjänsten som tillhandahålls. Läs mer om garantivillkoren för solcellstak.

Installation, underhåll och garanti

Vad är Solarstone®:s garanti på solenergisystemtjänsterna?
expand_more

Solarstone® garanterar kvaliteten på våra tjänster. Om du inte är nöjd med arbetet så åtgärdar vi det. I händelse av upptäckta oegentligheter vänligen kontakta vår tekniska support på support.tech@solarstone.com.

Support och säkerhet

Hur felsöker jag mitt solpanelssystem?
expand_more

Om du har problem med ditt solpanelsystem, kontakta Solarstone® för teknisk support. Vårt team kan hjälpa dig att felsöka problemet och ge en lösning. Kontrollera alltid växelriktarappen först. Vissa problem kan enkelt lösas genom att förstå felkoderna som appen kommunicerar.

Support och säkerhet

Vad ska jag göra om mitt solpanelssystem inte fungerar som det ska?
expand_more

Om ditt solcellstak-system inte fungerar korrekt, kontakta Solarstone® för teknisk support. Vårt team kan hjälpa dig att identifiera problemet och ge en lösning.

Support och säkerhet

Hur kan jag få teknisk support från Solarstone®?
expand_more

Du kan kontakta Solarstone® eller en av våra ackrediterade partners för teknisk support via telefon eller e-post. Vårt team finns tillgängligt för att hjälpa dig under ordinarie öppettider. Du kan också besöka vår webbplats för användbara resurser och felsökningsguider. Mejla oss på support.tech@solarstone.com.

Support och säkerhet

Hur ofta ska jag inspektera mitt solpanelssystem?
expand_more

Om det är tillgängligt rekommenderar vi att du visuellt inspekterar ditt solpanelssystem minst en gång om året. Om du har höga träd eller hög dammkoncentration i ditt område, gör det till en mer frekvent säsongsbunden vana. Detta kan hjälpa till att säkerställa att ditt solcellstak fungerar korrekt och att potentiella problem identifieras och åtgärdas i tid.

Support och säkerhet

Hur vet jag att alla solcellstakinstallationer är kompatibla med säkerhetsföreskrifter och att produkterna uppfyller säkerhetsstandarder?
expand_more

Solarstone® säkerställer att alla installationer och produkter är kompatibla med säkerhetsföreskrifter. Vårt team är utbildat och certifierat för att säkerställa att alla installationer av solcellstaksystem uppfyller eller överträffar säkerhetsstandarder. Vi använder endast utrustning och material som godkänts av relevanta säkerhetsorganisationer och följer strikta riktlinjer under tillverkningsprocessen. Alla Solarstone® BIPV-produkter är certifierade enligt nödvändiga standarder.

Support och säkerhet

Vad ska jag göra i händelse av en nödsituation med mitt solpanelssystem?
expand_more

I händelse av en nödsituation, kontakta vår ackrediterade partner och Solarstone® omedelbart. Vårt team kan ge hjälp och vägledning för att hantera situationen på ett säkert sätt. Du kan hitta vår kontaktinfo på vår kontaktsida eller mejla oss på support.tech@solarstone.com.

Miljö och påverkan

Hur påverkar solenergi miljön?
expand_more

Solenergi är en förnybar och hållbar energikälla som inte släpper ut skadliga föroreningar eller växthusgaser. Det kan bidra till att minska vårt beroende av fossila bränslen och därmed minska den negativa miljöpåverkan av elproduktion.

Miljö och påverkan

Hur säkerställer Solarstone® att dess verksamhet är miljövänlig?
expand_more

Solarstone® anskaffar endast hållbara material och återvinningsbara komponenter för tillverkning av BIPV-produkter. Vi strävar efter att minimera vårt koldioxidavtryck genom att kontinuerligt förbättra effektiviteten i våra produkter och verksamheter.

Miljö och påverkan

Hur kan jag mäta miljöpåverkan från mitt solpanelssystem?
expand_more

Du kan beräkna mängden koldioxidutsläpp du förhindrar i jämförelse med traditionella energikällor. Du kan också spåra dina elbesparingar för att se hur mycket du minskar den totala miljöpåverkan. Miljödata finns tillgänglig i ditt övervakningssystem (t.ex. FusionSolar).

Miljö och påverkan

Hur påverkar Solarstone®:s BIPV-produkter miljön under produktion och bortskaffande?
expand_more

Solarstone® säkerställer att våra BIPV-produkter produceras med miljövänliga material och processer. Vi säkerställer också att våra produkter återvinns eller avskaffas på rätt sätt i slutet av deras livscykel enligt relevanta standarder.

Besparingar

Hur mycket kan jag förvänta mig att spara genom att byta till solenergi?
expand_more

Hur mycket du kan förvänta dig att spara genom att byta till solenergi beror på storleken på ditt solpanelssystem, kostnaden för el i ditt område och dina elanvändningsmönster. Husägare kan spara tusentals eller till och med tiotusentals kronor årligen på sina elräkningar genom att byta till solenergi.

Besparingar

Varför är ett solcellstak lönsamt?
expand_more

Att installera ett solcellstak kan höja värdet på din fastighet, minska löpande utgifter och ge dig möjligheten att hantera din egen elförbrukning i kombination med solenergi-lagringssystem (t.ex. solbatteri). Det finns olika lokala bidrag tillgängliga, som kan hjälpa dig att anpassa dig själv till en mer miljömässigt hållbar livsstil och hjälpa dig att konvertera till grönare mobilitetsalternativ.

Besparingar

Hur lång tid tar det innan min solpanelsinvestering börjar löna sig?
expand_more

Tidslinjen för att återhämta kostnaden för ett solcellstak kan variera beroende på systemets storlek, kostnaden för el i ditt område och eventuella statliga incitament eller finansieringsalternativ som finns tillgängliga. Det tar vanligtvis 5–10 år för besparingar på elräkningar att betala tillbaka kostnaden för ett solpanelssystem.

Besparingar

Vilka statliga incitament eller finansieringsalternativ finns som kan hjälpa mig att ha råd med ett solcellssystem?
expand_more

Det finns statliga incitament och finansieringsalternativ för att göra solenergi mer överkomlig för husägare. Kontakta Solarstone® för information om incitament och finansieringsmöjligheter i ditt område.

Besparingar

Vilka alternativ har jag för att finansiera ett solpanelsystem?
expand_more

Alternativen för att finansiera ett solpanelssystem inkluderar lån och leasing. Solarstone® kan hjälpa dig att utforska dina alternativ och hitta det bästa finansieringsinstrumentet.

Fler frågor