Miksi valita sisäänrakennetut aurinkosähkökennot?

Julkaistu
13.09.2023
Lukuaika
8 min
Kategoria
Tekniikka  •  Aurinkoenergian perusteet
modern house with solar full roof

Maailmamme kehittyy vauhdilla ilmastonmuutoksen edessä, ja tämän muutoksen myötä on kestäville energiaratkaisuille enemmän tarvetta kuin koskaan aiemmin. Yksi innovatiivisista ratkaisuista maailmanlaajuiseen ongelmaan ovat sisäänrakennetut aurinkosähkökennot eli BIPV-kennot. Nämä paneelit paitsi tarjoavat suojaa ja tuottavat energiaa, osallistuvat myös tulevaisuuden kaupunki-infrastruktuurin muovaamiseen. Tutustutaanpa siihen, miksi BIPV ei ole pelkästään toteuttamiskelpoinen, vaan kaikkein järkevin ratkaisu nykypäivän rakentamiseen.

Sisäänrakennettujen aurinkopaneelien hyödyt

Sisäänrakennetut aurinkopaneelit tarjoavat ainutkertaisen ratkaisun niin kodinomistajille kuin yrityksillekin. Ne eivät ole pelkästään lisäosia olemassa oleviin rakenteisiin; ne integroidaan rakennuksen materiaaleihin. Toimiessaan sekä rakennuksen ulkokerroksena että energiantuottajina ne poistavat erillisten aurinkoenergiajärjestelmien asentamisen tarpeen. Näin niissä yhdistyvät sekä käytännöllisyys että esteettisyys.

rakennuksessa käytettävä aurinkosähkö vs. rakennukseen integroitu aurinkosähkö

Kustannustehokkuus ja ympäristövaikutukset

Aurinkopaneelien sisäänrakentaminen rakennuksiin poistaa lisämateriaalien ja -tilan tarpeen. Tämän seurauksena kustannukset ovat pienemmät ja jätettä syntyy vähemmän. Vähentämällä rakentamiseen ja asennukseen tarvittavien raaka-aineiden määrää onnistumme minimoimaan ympäristöjalanjälkemme ja luonnonvarojen kulutuksemme. Koska aurinkoenergia on vihreää ja uusiutuvaa, se pienentää lisäksi merkittävästi rakennuksen hiilijalanjälkeä.

Tilatehokkuus

Kaupunkiympäristöissä, joissa tila on harvinainen ylellisyys, tarjoavat sisäänrakennetut aurinkosähköratkaisut ainutlaatuisen etulyöntiaseman. Kun aurinkopaneelit sisällytetään suoraan rakennusten julkisivuihin tai kattoihin, ei tarvita lisämaata tai -tilaa suurikokoisille aurinkosähköfarmeille. Tällainen tilan tehokäyttö on erityisen hyödyllistä tiiviisti asutuilla alueilla. Käyttämällä kaupunkiympäristössä vertikaalisia tai kattoaurinkosähköjärjestelmiä voidaan ympäristöön jättää yhä enemmän rakentamatonta maata. Tämä lähestymistapa auttaa säilyttämään eläinten ja kasvien luonnollisia elinympäristöjä ja tukemaan luonnon monimuotoisuutta, toisin kuin suurikokoiset, maahan pystytettävät aurinkofarmit, jotka voivat aiheuttaa häiriötä paikallisille ekosysteemeille.

Designin joustavuus

Rakennuksen estetiikka muodostaa olennaisen osan sen vetovoimaa, arvoa sekä kykyä joko erottua joukosta tai sulautua ympäristöönsä. Sisäänrakennetut aurinkopaneelit ovat kehittyneet paitsi käytännöllisiksi komponenteiksi, myös design-elementeiksi, jotka voivat tehostaa rakennuksen arkkitehtonista vetovoimaa. 

Teknologian ja valmistustekniikoiden kehittymisen ansiosta sisäänrakennetut aurinkopaneelijärjestelmät voidaan integroida monenlaisiin arkkitehtonisiin tyyleihin aina perinteisistä nykyaikaisiin. Tällä varmistetaan, ettei aurinkopaneelien integroiminen muuta rakennuksen alkuperäistä design-visiota, vaan täydentää ja jopa parantaa sitä entisestään.

Modernien teknologioiden avulla, kuten Solarstone’s Solar Tiled Roofin, voidaan kattoon sisäänrakennettavia järjestelmiä räätälöidä sopimaan yhteen monenlaisiin arkkitehtonisiin tyyleihin. Halusitpa sitten integroida järjestelmän olemassa olevien kattotiilien kanssa tai pyrkiä saumattomaan ilmeeseen Solar Full Roof -moduuleilla, tarjoaa ratkaisuiden moninaisuus joustoa vastaamaan joka design-mieltymykseen.

Tiiliulkoasun lisäksi BIPV tarjoaa valikoiman erilaisia design-vaihtoehtoja. Näihin sisältyvät eri värit, tekstuurit ja peittävyydet. Jotkin BIPV-ratkaisut jopa jäljittelevät materiaaleja, kuten liuskekiveä tai terrakottaa, jolloin arkkitehdit ja asunnonomistajat voivat säilyttää rakennuksissa tietyn estetiikan ja päästä silti nauttimaan aurinkoenergian hyödyistä.

Vaikka katot ovatkin yleinen sisäänrakennettujen aurinkosähkökennojen asennuspaikka, merkitsee teknologian sopeutuvaisuus sitä, että sitä voidaan käyttää myös julkisivuissa, markiiseissa ja jopa osana rakennuksen varjostusjärjestelmää. Tämä laajentaa suunnittelumahdollisuuksia ja antaa arkkitehdeille mahdollisuuden olla entistä luovempia siinä, miten ja mihin he sisällyttävät aurinkoenergiaratkaisujaan designeissaan.

aurinkopaneeleista valmistettu julkisivu

Sisäänrakennettujen aurinkosähkökennojen käyttömahdollisuudet

Sisäänrakennettujen aurinkosähkökennojen käyttömahdollisuuksissa on vain arkkitehtien mielikuvitus rajana. Teknologian kehittyessä ja ekologisuuden tarpeen huomioimisen käydessä yhä suuremmaksi on selvää, että sisäänrakennetuilla aurinkopaneeleilla tulee olemaan yhä enemmän innovatiivisia käyttötapoja. Kyse ei ole vain energiantuotannosta. Kyse on rakennuksiin suhtautumisemme uudelleen määrittelystä – muutamme passiiviset rakenteet aktiivisiksi, vihreämmän tulevaisuuden edistäjiksi.

  1. Kattoasennukset. Katto on sisäänrakennettujen aurinkosähkökennojen yleisin käyttöpaikka ja mahdollistaa saumattoman sulautumisen rakennuksen profiiliin. Katto ei tällöin ainoastaan toimi suojana luonnonvoimilta, vaan myös aurinkoenergian tuottajana.

  2. Julkisivut ja ulkoseinät. BIPV-julkisivut muuttavat rakennusten ulkopinnat energianlähteiksi yhdistäen estetiikan ja käytännöllisyyden. Suuriin lasijulkisivuihin voidaan yhdistää puoliläpinäkyviä sisäänrakennettuja aurinkopaneeleja, jotka sekä suodattavat auringonvaloa, että tuottavat samanaikaisesti energiaa.

  3. Markiisit ja katokset. Markiisien ja katosten kaltaiset ulkorakenteet ovat ideaaleja paikkoja sisäänrakennettujen aurinkosähkökennojen integroimiselle tarjotessaan samalla varjoa ja vangitessaan auringonvalon energiaksi.

  4. Parvekkeet ja terassit. Sisäänrakennettujen aurinkosähkökennojen sisällyttäminen parvekkeille ja terasseille palvelee kahta tarkoitusta sekä tarjoten yksityisyyttä tuovaa suojaa että tuottaen energiaa. Kaupungeissa tarvitaan yhä enemmän asuinpinta-alaa, ja BIPV-kennoilla varustetut parvekkeet toimivat askeleena kohti omavaraisia asuinkomplekseja.

  5. Kasvihuoneet ja maatalouden sovellukset. BIPV-kennojen käyttö ei rajoitu vain kaupunkirakentamiseen. Kennojen soveltamismahdollisuudet maatalouden alalla toimivat todisteena niiden monipuolisuudesta. Maataloudessa käytettävissä varastotiloissa voidaan hyötyä sisäänrakennettujen aurinkosähkökennojen käytöstä. Ne voivat tarjota energiaa sisäisiin toimintoihin sekä vähentää käyttökustannuksia.

  6. Moottoriteiden meluesteet. Vaikka nämä esteet onkin ensisijaisesti suunniteltu vähentämään vilkkaasti liikennöityjen teiden aiheuttamaa melusaastetta, ne voidaan varustaa aurinkopaneeleilla ja näin muuttaa pitkiä rakenteita myös energian tuottajiksi.

Mahdollisesti nopeampi asennus

Yksi sisäänrakennettujen aurinkopaneelien perustavanlaatuisista vetovoimaa lisäävistä ominaisuuksista on niiden tarjoama virtaviivaisen asennuksen mahdollisuus. BIPV-kennojen kaksitahoisen tehtävän ansiosta voidaan suojarakenteen ja sähköä tuottavan järjestelmän asentaminen hoitaa yhdellä kertaa. Tämä samanaikainen lähestymistapa tarjoaa merkittävää etua, mitä tulee työhön kuluvaan aikaan, työvoimaan ja kokonaistehokkuuteen.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että perinteisten aurinkoenergiajärjestelmien asennukset vievät noin 6,9 työtuntia per kilowatti, kun taas asuinrakennusten kattoihin sisäänrakennetut aurinkosähkökennoasennusten on havaittu vievän noin 6,4 työtuntia per kilowatti katon uusimistyömailla ja vain 3,5 työtuntia per kilowatti uusilla rakennustyömailla. 

työtunteja aurinkopaneelien asennuskw:lle

Vähentämällä kilowattia kohden vaadittavia työtunteja eivät BIPV-kennojen asennukset ole pelkästään nopeampia prosesseja, vaan ne merkitsevät myös mahdollisia kustannussäästöjä. Pienempi työmaalla vietetyn ajan määrä voi tarkoittaa pienempiä työvoimakustannuksia, nopeampia projektien toteutuksia ja pikaisempia paluita toimintatilaan.

Data on erityisen vakuuttavaa uusien rakennustyömaiden kohdalla, joissa BIPV-asennus vie vain 3,5 työtuntia per kilowatti. Tästä voi päätellä, että kun rakennuttajat ja arkkitehdit suunnittelevat lisäävänsä projektiin sisäänrakennettuja aurinkosähkökennoja jo heti alusta alkaen, tulee asennusprosessista entistäkin tehokkaampi. Tämä kauaskantoinen lähestymistapa varmistaa, että tarpeellinen infrastruktuuri sekä logistiikka ovat käytössä alusta alkaen, mikä johtaa sujuvampaan ja nopeampaan asennustyöhön.

Erityisesti jälkiasennus- tai katon uusimisprojektien kohdalla tarkoittaa nopeampi asennusprosessi vähäisempää häiriötä rakennuksen asukkaille tai toiminnalle. Tämä on erityisen hyödyllinen seikka yrityksille tai instituutioille, joiden on ylläpidettävä toimintaansa keskeytyksettömänä jopa rakennus- tai remontointivaiheessa.

Sisäänrakennettujen aurinkosähkökennojen taloudelliset edut

Kustannussäästöt: Sisäänrakennettuihin aurinkosähkökennoihin investointi voi johtaa merkittäviin säästöihin sähkökustannuksissa. Auringon tuottaman energian valjastaminen suoraan käyttöön vähentää riippuvuutta sähköverkosta, mikä puolestaan mahdollistaa pienemmät sähkölaskut.

Mahdollisuus lisätuloihin: Ylimääräistä energiaa tuottavien rakennusten voi olla mahdollista viedä ylijäämäänsä verkkoon sijainneissa, joissa syöttötariffit tai nettomittaus ovat saatavilla.

Kiinteistön arvonnousu: Sisäänrakennetuilla aurinkopaneeleilla varustetut rakennukset ovat houkuttelevampia kiinteistömarkkinoilla. Maailmanlaajuisen kiintopisteen siirtyessä kohti ekologisesti kestävää asumista tulee energiatehokkaista kodeista ja toimistoista kannattavampia vaihtoehtoja ostajien näkökulmasta, mikä mahdollistaa myyjille korkeammat tuotot sijoituksilleen.

Suoja energianhinnan vaihteluita vastaan: Sisäänrakennetut aurinkosähkökennot tarjoavat suojaa energianhintojen arvaamattomuutta vastaan. Tuottamalla ja kuluttamalla aurinkoenergiaa paikan päällä tarvitaan vähemmän tukeutumista ulkoisiin energianlähteisiin, joiden hinnat voivat vaihdella taloudellisista tai poliittisista syistä johtuen.

Kustannusten vertailu

BIPV-järjestelmien integroinnin taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa on ensiarvoisen tärkeää katsoa välittömiä kustannuksia kauemmas sekä ottaa huomioon laajemmat pitkäaikaiset säästöt ja arvonlisäykset.

Vaikka BIPV:n alkuinvestointi voi olla korkeampi verrattuna perinteisiin aurinkoenergiajärjestelmiin, voivat pitkän aikavälin säästöt ja hyödyt hyvin kompensoida tätä. Tätä investointia tarkastellessa on tärkeää huomioida sen kaksitahoinen tehtävä: asiakas maksaa sekä kattomateriaaleista että aurinkoenergian tuotantojärjestelmästä. Kun huomioon otetaan vielä kiinteistön arvonnousu, energian jälleenmyyntimahdollisuudet ja säästöt sähkölaskussa, on investoinnin tuotto selkeämmin nähtävillä. 

Nykyajan ostajat ja sijoittajat ovat yhä ympäristötietoisempia. BIPV-järjestelmillä varustettuja energiatehokkaita ja ekologisesti kestäviä rakennuksia pidetään houkuttelevampina, mikä johtaa puolestaan potentiaaliseen kiinteistön arvonnousuun. Tämä arvonnousu voi merkittävästi kompensoida järjestelmän alkuperäisiä kustannuksia.

Sellaisilla alueilla, joilla on saatavilla nettomittausjärjestelmä, voidaan sisäänrakennettujen aurinkosähkökennojen tuottama ylimääräinen energia myydä sähköverkkoon. Tämä jälleenmyyntipotentiaali voi ajan mittaan toimia jatkuvana tulovirtana tehden BIPV-järjestelmän taloudellisen kannattavuuden näkymistä entistä houkuttelevampia.

Monet hallitukset ja paikallisviranomaiset tarjoavat kannustimia, hinnanalennuksia tai verohelpotuksia ekologisesti kestäville ja energiatehokkaille rakennushankkeille. Sisäänrakennettujen aurinkosähkökennojen käyttäjät voivat järjestelmien ekologisen luonteen vuoksi olla mahdollisesti oikeutettuja tällaisiin etuihin, mikä alentaa edelleen todellisia asennuskustannuksia.

Yhteenvetona

Sisäänrakennetut aurinkosähkökennot ovat paljon muutakin kuin pelkkiä ekologisesti kestäviä energiaratkaisuja. Ne edustavat muutosta siinä, kuinka näemme kaupunkikehityksen ja -infrastruktuurin. Koko maailman suosiessa yhä enemmän ympäristöystävällisiä ratkaisuja BIPV onnistuu erottumaan joukosta, eikä ainoastaan vihreiden saavutustensa, vaan myös taloudellisen ja esteettisen vetovoimansa ansiosta. Niille, jotka haluavat turvata investointiensa arvon ja noudattaa ekologisesti kestävää elämäntapaa, ovat sisäänrakennetut aurinkosähkökennot kiistatta harkitsemisen arvoinen ratkaisu.

Tutustu Solarstonen aurinkoenergiaratkaisuihin

Solarstone tarjoaa yksinkertaisia, mutta tehokkaita kattoon integroituja aurinkoenergiaratkaisuja kotiisi. Jokainen tarjoamamme ratkaisu noudattaa ydinperiaatteitamme. Tuloksena on tuotteita, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin, vähentävät heidän kustannuksiaan sekä näyttävät mahtavilta.

solarstone solar full roof on a modern building
blue house with solar tiled roof combined with brown roof tiles
solarstone solar carport at rally estonia 2023
solar carport modern plus extended

Solar Tiled Roof™

Solar Tiled Roof™ yhdistää aurinkovoiman ja kattomateriaalin täydelliseksi energiantuotantojärjestelmäksi tinkimättä kotisi ulkonäöstä. Sopii yhteen lukuisten tasaisten betoni- ja savilaattojen kanssa.

Solar Full Roof™

Suunniteltu peittämään kaikki katon alueet luokkansa parhailla sisäänrakennetuilla aurinkopaneeleilla ja vastaavilla mallimoduuleilla, jolloin tuloksena on tyylikkään näköinen moderni aurinkokatto. The Solar Full Roof™ muuttaa koko katon tehokkaaksi aurinkovoimalaitokseksi. Se on suoraviivainen ratkaisu, jolla voit saada aurinkoenergiasta eniten irti.

Solar Carport

Tuo virtaa kotiisi ja lataa sähköautosi yhdellä ensiluokkaisella sijoituksella. Solar Carport tuottaa sähköä omaan käyttöön ja mahdollistaa ylijäämäenergian myynnin verkkoon. Autokatoksen sisäänrakennetut aurinkopaneelit ovat resurssitehokkaita, esteettisesti miellyttäviä ja vesitiiviitä. Voit nauttia vuosikymmenien sähköntuotannosta ja ajoneuvojen suojauksesta – tämän kaiken tarjoaa autokatos, joka lopulta maksaa itsensä takaisin.

Tarkista myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

AUTAMME MIELELLÄMME

Onko sinulla kysyttävää?

Älä huoli, voimme vastata kaikkiin kysymyksiisi – kuten voiko Joulupukki kiivetä katollesi turvallisesti – ja paljon muuta. Voit lukea vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, ja jos mietit edelleen, ota rohkeasti yhteyttä!

Seuraa meitä
Tietosuojaehdot © Solarstone 2024