Miks ehitisintegreeritud päikesepaneelid?

Avaldatud
13.09.2023
Lugemisaeg
8 min
Kategooria
Tehnoloogia  •  Solar 101
modern house with solar full roof

Maailm areneb kliimamuutustega silmitsi seistes kiiresti ja see on kaasa toonud tungiva vajaduse jätkusuutlike energialahenduste järele. Üks uuenduslik lahendus sellele globaalsele probleemile on ehitisintegreeritavad päikesepaneelid (building-integrated photovoltaics ehk BIPV). Lisaks peavarju pakkumisele ja elektri tootmisele kujundavad need paneelid ka linnataristu tulevikku. Vaatame lähemalt, miks ehitisintegreeritavad päikesepaneelid ei ole tänapäeva ehituses mitte ainult võimalik, vaid eelistatud valik.

Ehitisintegreeritavate päikesepaneelide eelised

Ehitisintegreeritavad päikesepaneelid pakuvad majaomanikele ja ettevõtetele ainulaadset lahendust. Tegemist ei ole pelgalt lisamoodulitega olemasolevate konstruktsioonide jaoks, vaid need integreeritakse konstruktsiooni sisse. Kuna ehitisintegreeritavad päikesepaneelid toimivad hoone väliskihi ja elektrigeneraatorina, pakkudes nii funktsionaalsust kui ka silmailu, puudub vajadus eraldiseisvate päikeseenergiasüsteemide järele.

katusepealne fotogalvaanika vs ehitisintegreeritud fotogalvaanika

Ressursitõhusus ja keskkonnamõju

Päikesepaneelide integreerimine ehitistesse vähendab vajadust lisamaterjalide ja -ruumi järele. Sellest tulenevalt kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse vähem jäätmeid. Ehitamiseks ja paigaldamiseks vajalike toorainete vähendamise teel minimeerime ökoloogilist jalajälge ja koormust loodusvaradele. Enamgi veel, kuna päikeseenergia on roheline ja säästev, vähendab see oluliselt ehitise süsiniku jalajälge.

Ruumitõhusus

Linnakeskkonnas, kus ruum on hinnas, pakuvad ehitisintegreeritavad päikesepaneelid ainulaadset eelist. Paigaldades päikesepaneelid otse hoone fassaadile või katusele, pole suuremahuliste päikeseparkide jaoks vaja täiendavat maad ega ruumi. Selline tõhus ruumikasutus on eriti kasulik tihedalt asustatud piirkondades. Valides linnakeskkonnas vertikaalsed või katusele paigaldatavad päikeseenergiasüsteemid, jääb rohkem maad puutumata. Selline lähenemisviis aitab säilitada looduslikke elupaiku ja toetab bioloogilist mitmekesisust erinevalt suuremahulistest maapaigaldusega päikeseparkidest, mis võivad häirida kohalikke ökosüsteeme.

Paindlik disain

Hoone välisilme mõjutab oluliselt hoone atraktiivsust, väärtust ja selle võimet keskkonda sulanduda või selles silma paista. Ehitisintegreeritavad päikesepaneelid ei arene mitte ainult funktsionaalsete osade, vaid ka arhitektuurilist silmailu pakkuvate kujunduselementidena. 

Tänu tehnoloogia ja tootmismeetodite arengule on võimalik ehitisintegreeritavate päikesepaneelide süsteeme kombineerida eri arhitektuuristiilidega alates traditsioonilisest kuni kaasaegseni. Sellega tagatakse, et integreeritavad päikesepaneelid ei riku ehitise algset disainilahendust, vaid täiendavad või isegi täiustavad seda.

Tänapäevaste tehnoloogiatega, nagu Solarstone’i Solar Tiled Roof™, on võimalik katusele integreeritavaid süsteeme kohandada eri arhitektuuristiilidele sobivaks. Tänu paindlikule disainile ei ole vahet, kas soovid paneelid integreerida juba olemasolevatesse katusekividesse või luua Solar Full Roof™’i moodulite abil harmoonilise välisilme – neid on võimalik sobitada mistahes disainieelistustega.

Lisaks plaaditud välimusele pakuvad ehitisintegreeritavad päikesepaneelid ka teisi kujundusvõimalusi, sh eri värve, tekstuure ja läbipaistmatuse valikuid. Mõned ehitisintegreeritavad päikesepaneelide lahendused jäljendavad isegi materjale, nagu kiltkivi ja terrakota, mis annab arhitektidele ja koduomanikele võimaluse säilitada hoone esteetiline välisilme, lõigates samal ajal kasu päikeseenergiast.

Kuigi üldjuhul paigaldatakse ehitisintegreeritavad päikesepaneelid katusele, on tänu tehnoloogia kohandatavusele võimalik neid kasutada ka fassaadidel, varikatustel või isegi päikesekaitsesüsteemidel. See avardab disainivõimalusi ja võimaldab arhitektidel loovalt mõelda, kuidas ja kus päikeseenergiat oma projektides kasutada.

päikesepaneelidest fassaad

Ehitisintegreeritavate päikesepaneelide kasutusalad

Ehitisintegreeritavate päikesepaneelide kasutusalad on just nii mitmekesised, kui arhitektuurne kujutlusvõime seda võimaldab. Tehnoloogia arenedes ja jätkusuutlikkuse edendamise üha pakilisemaks muutudes on ilmne, et integreeritavatele päikesepaneelidele leitakse veelgi uuenduslikumaid kasutusvõimalusi. See ei puuduta pelgalt energiatootmist, vaid ka meie ettekujutuse muutmist hoonetest – passiivsete konstruktsioonide muutmist jätkusuutliku tuleviku soodustajateks.

  1. Katusele paigaldatavad seadmed. Ehitisintegreeritavate päikesepaneelide kõige tavapärasem kasutusala on nende katusele paigaldamine, mille puhul sulanduvad paneelid sujuvalt ehitise profiiliga. Siin ei toimi katus mitte ainult kaitsekilbina loodusjõudude vastu, vaid ka päikeseenergia generaatorina.

  2. Fassaadid ja välisseinad. Ehitisintegreeritavad päikesepaneelid ühendavad ilu ja funktsionaalsuse, muutes hoone fassaadid energiaallikateks. Suuremahuliste klaasfassaadide puhul on võimalik kasutada poolläbipaistvaid integreeritavaid päikesepaneele, mis filtreerivad päikesevalgust ja toodavad samal ajal ka energiat.

  3. Markiisid ja varikatused. Välikonstruktsioonid, nagu markiisid ja varikatused, on ideaalsed kohad ehitisintegreeritavate päikesepaneelide paigaldamiseks, pakkudes varju ja püüdes samal ajal päikesevalgust.

  4. Rõdud ja terrassid. Ehitisintegreeritavate päikesepaneelide kasutamine rõdudel ja terrassidel teenib kahte eesmärki: privaatsuse pakkumine ja energia tootmine. Kuna nõudlus korterite järele linnas üha suureneb, on ehitisintegreeritavate päikesepaneelidega varustatud rõdud samm jätkusuutlike elamukomplekside suunas.

  5. Kasvuhooned ja põllumajanduslikud rakendused. Ehitisintegreeritavad päikesepaneelid ei ole mõeldud kasutamiseks ainult linnaehituses. Paneelide mitmekülgsusest annab tunnistust nende rakendamine põllumajanduses. Ehitisintegreeritavate päikesepaneelide kasutamine põllumajanduslikes laohoonetes on kasulik, kuna paneelid annavad energiat sisetöödeks ja vähendavad tegevuskulusid.

  6. Müratõkked maanteede ääres. Kuigi tõkked on peamiselt mõeldud müra vähendamiseks tiheda liiklusega teede ääres, on neile võimalik paigaldada integreeritavad päikesepaneelid, muutes tõkked elektrigeneraatoriteks.

Kiirem paigaldus

Ehitisintegreeritavate päikesepaneelide üks peamisi eeliseid seisneb nende tõhustatud paigaldamise potentsiaalis. Tänu ehitisintegreeritavate päikesepaneelide topeltfunktsionaalsusele on ühekorraga võimalik rajada nii katusega konstruktsioon kui ka elektritootmissüsteem. Sellisel samaaegsel lähenemisviisil on märkimisväärsed eelised nii aja, tööjõu kui ka üldise tõhususe seisukohast.

Hiljutistest uuringutest nähtub, et tavapäraste päikeseenergiasüsteemide paigaldamiseks kulub umbes 6,9 töötundi kW kohta, samas kui katusele integreeritavate süsteemide paigaldamiseks kulub katuse väljavahetamisel umbes 6,4 töötundi kW kohta ja uusehitiste puhul vaid 3,5 töötundi kW kohta. 

töötunnid päikesepaneelide paigalduse kw kohta

Tänu väiksemale töötundide arvule kW kohta on ehitisintegreeritavate päikesepaneelide paigaldusprotsess kiirem ja annab ka võimaliku kulude kokkuhoiu. Vähem aega objektil võib tähendada väiksemaid tööjõukulusid, kiiremat projekti lõpuleviimist ja äriprojektide puhul ka kiiremat naasmist äritegevuse juurde.

Andmed on eriti kõnekad uusehitiste puhul, kus ehitisintegreeritavate päikesepaneelide paigaldamine võtab vaid 3,5 töötundi kW kohta. Sellest nähtub, et kui ehitajad ja arhitektid plaanivad juba algusest peale projektis ehitisintegreeritavaid päikesepaneele kasutada, muutub paigaldusprotsess veelgi tõhusamaks. Selline tulevikku suunatud lähenemisviis tagab, et kogu vajalik infrastruktuur ja logistika on algusest peale olemas, muutes paigaldamise kiiremaks ja sujuvamaks.

Eelkõige katuse moderniseerimistööde ja katuse väljavahetamistööde puhul tähendab kiirem paigaldusprotsess vähem katkestusi nii hoone elanike kui ka selle käitamise jaoks. See on eeskätt kasulik just ettevõtetele või asutustele, kellele on oluline säilitada igapäevategevus ka ehituse või renoveerimise ajal.

Ehitisintegreeritavate päikesepaneelide majanduslikud eelised

Kulude kokkuhoid: ehitisintegreeritavatesse päikesepaneelidesse investeerimine võib kaasa tuua märkimisväärse elektrikulude kokkuhoiu. Päikeseenergia kasutuselevõtt minimeerib sõltuvust võrgust ja vähendab elektriarveid.

Võimalus teenida lisatulu: üleliigset elektrit tootvate hoonete puhul on võimalik elekter suunata tagasi võrku kohtades, kus on saadaval soodustariifid ja netomõõtmine.

Kinnisvara suurenenud väärtus: ehitisintegreeritavate päikesepaneelidega varustatud hooned on kinnisvaraturul atraktiivsemad. Kuna maailmas pööratakse üha enam tähelepanu säästvale eluviisile, muutuvad energiatõhusad kodud ja kontorid ostjate jaoks tulutoovaks valikuks, pakkudes seeläbi müüjatele potentsiaalselt suuremat investeeringutasuvust.

Kaitse elektrihinna kõikumiste eest: ehitisintegreeritavad päikesepaneelid pakuvad kaitset ettearvamatute elektrihinna kõikumiste eest. Kohapeal päikeseenergiat tootes ja tarbides sõltutakse vähem välistest energiaallikatest, mille hinnad võivad majanduslikel või poliitilistel põhjustel kõikuda.

Kulude võrdlus

Ehitisintegreeritavate päikesepaneelide süsteemide finantsmõjude hindamisel on oluline vaadata kaugemale otsestest kuludest ning kaaluda pikaajalisi sääste ja lisaväärtusi laiemalt.

Kuigi ehitisintegreeritavate päikesepaneelide esialgne investeering võib tavapäraste päikeseenergiasüsteemidega võrreldes olla suurem, võib pikaajaline kokkuhoid ja kasu selle kompenseerida. Seda investeeringut on ülioluline vaadelda topeltfunktsiooni kontekstis: maksad sisuliselt nii katusekattematerjali kui ka päikeseenergiasüsteemi eest. Kui võtta arvesse ka suurenenud kinnisvara väärtust, elektrienergia edasimüügi võimalust ja kokkuhoidu energiakulude pealt, muutub investeeringutasuvus selgemaks. 

Tänapäeva ostjad ja investorid on üha keskkonnateadlikumad. Ehitisintegreeritavate päikesepaneelidega varustatud energiatõhusaid ja jätkusuutlikke hooneid peetakse atraktiivsemaks, mis võib kinnisvara väärtust potentsiaalselt suurendada. Selline väärtuse tõus võib oluliselt leevendada süsteemi esialgseid kulusid.

Piirkondades, kus on saadaval netomõõtmine, on võimalik ehitisintegreeritavate päikesepaneelide toodetud üleliigne elekter tagasi võrku müüa. Pikas perspektiivis võib edasimüügist saada püsiv tuluallikas, mis parandab ehitisintegreeritavate päikesepaneelide finantsväljavaateid veelgi.

Paljud valitsused ja kohalikud omavalitsused pakuvad säästvatele ja energiatõhusatele ehitistele toetusi, allahindlusi või maksusoodustusi. Ehitisintegreeritavad päikesepaneelid võivad nende keskkonnasõbralikkust arvestades selliste toetuste saamise tingimustele vastata, vähendades veelgi tegelikke paigaldamiskulusid.

Kokkuvõte

Ehitisintegreeritavad päikesepaneelid on midagi enamat kui lihtsalt säästev energialahendus. Need tähistavad muutust linnaarengus ja infrastruktuuris. Kuna maailm liigub üha enam keskkonnasõbralike lahenduste poole, ei paista ehitisintegreeritavad päikesepaneelid silma mitte ainult oma rohelisuse, vaid ka majandusliku ja esteetilise atraktiivsuse poolest. Ehitisintegreeritavaid päikesepaneele tasub kindlasti kaaluda neil, kes soovivad oma investeeringud muuta tulevikukindlaks ja omaks võtta jätkusuutliku eluviisi.

Avasta Solarstone’i päikeselahendused

Solarstone pakub lihtsaid, kuid tõhusaid katusele integreeritavaid päikeselahendusi sinu kodule. Kõik meie pakutavad lahendused järgivad meie põhiprintsiipe. Selle tulemuseks on toode, mis vastab sinu vajadustele, vähendab kulusid ja on atraktiivne.

solarstone solar full roof
blue house with solar tiled roof combined with brown roof tiles
solarstone solar carport at rally estonia 2023
Solarstone päikeseenergia autovarjualune koos laiendusega

Solar Tiled Roof™

Solar Tiled Roof ühendab päikese- ja katusefunktsioonid täiuslikuks energiatootmissüsteemiks ilma sinu kodu välisilmet kahjustamata. Sobib kokku laia valiku betoon- ja savikividega.

Solar Full Roof™

Solar Full Roof on ette nähtud katuse külgede katmiseks oma klassi parimate integreeritavate päikesepaneelidega ja visuaalselt sarnaste passiivelementidega, et luua elegantse välimusega moodne päikesekatus. Solar Full Roof™ muudab kogu sinu katuse päikesejaamaks. See on lihtne viis päikeseenergiast maksimumi saamiseks.

Solar Carport

Tooda oma kodu jaoks elektrit ja lae elektriautot vaid ühe väärt investeeringuga. Solar Carport toodab elektrit oma tarbeks ja võimaldab energiaülejäägi tagasi võrku müüa. Autovarjualusesse integreeritud päikesepaneelid on ressursitõhusad, kauni välimusega ja veekindlad. Naudi aastakümneid kestvat energiatootmist ja sõidukite kaitset – seda kõike võimaldab Solar Carport, mis tasub end ära.

Vaata lisaks

Seotud artiklid

Abi

Kas sul tekkis mõni küsimus?

Vastame meeleldi kõigile küsimustele, olgu selleks siis väiksemate pereliikmete mure jõuluvana ohutuse pärast või midagi muud. Lisateavet leiad meie KKK lehelt. Kui meie päikesekatused või varjualused tekitavad täiendavaid küsimusi, siis võid julgelt meiega ühendust võtta.

Jälgi meid
Andmekaitsetingimused © Solarstone 2024