Tule tööle

Tule meile tööle - alusta või jätka oma karjääri päikeseenergia valdkonnas koos meiega! Tutvu meie avatud tööpakkumistega.

Solarstone® on Põhjamaades ehitisintegreeritud päikesekatuste valdkonna turuliider. Me laieneme pidevalt ja otsime talente, kes viiksid meid uutele põnevatele turgudele ning muudaksid ehitisintegreeritud päikesepaneelid kodude lahutamatuks osaks.

Viljandi → kogu Eesti

Järelteeninduse tehnik

Järelteeninduse tehnik on otsekontakt Solarstone kliendile, tuvastades ja defekteerides päikesejaama võimalikke probleeme ning välja töötades lahenduskäigu. Ta viib läbi garantii- ja hooldustöid, kaasates vajadusel paigaldusmeeskonna.

PEAMISED TÖÖÜLESANDED:

 • Päikesejaamade (elektrisüsteem) vigade diagnoosimine, defekteerimine, lahendamine ja hooldamine nii objektil kliendi juures kui ka kaughaldusega;
 • Tootmisseadmete (inverterid, akud) veateadete monitoorimine, tootmisgraafikute analüüs;
 • Elektriseadmete vahetamine ja paigaldamine;
 • Kliendibaasi haldamine ja regulaarne suhtlus klientidega;
 • Kliendi nõustamine päikesejaama korrektse käitlemise ja hooldamise osas;
 • Garantii- ja hooldustöö tellimuste planeerimine;
 • Seadmete tarnijatega suhtlemine ja varuosade tellimine;
 • Tööde kvaliteedi tagamine ja kontrollimine;
 • Tagasisidestamine tootmisele ja arendusele leitud vigade ja parendusettepanekute osas;
 • Aruannete koostamine tehtud töödest ja kliendi tagasisidest.

MEIE OOTUSED SULLE:

 • Elektritööde alane haridus ja elektritööde B-pädevustunnistus;
 • Kasuks tuleb automaatiku, elektrooniku kogemus/huvi;
 • Hea arusaam päikesejaama tööpõhimõtetest;
 • Tugev probleemilahendusoskus ja tehniline taip;
 • Suurepärane suhtlemisoskus ja kõrge pingetaluvus;
 • Võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas;
 • Arvuti kasutamise oskus (spetsiifilised tarkvarad, üldised kontoriprogrammid jne);
 • Eelnev kogemus klienditeeninduses võib olla kasuks;
 • Ei karda kõrgust.

PAKUME SULLE:

 • Võimalust panustada jätkusuutliku energia tulevikku;
 • Uuendustele orienteeritud ambitsioonikat ja toetavat meeskonda;
 • Tööautot ja palju sõitmist;
 • Motiveerivat töötasu ja tervise edendamise toetust;
 • Koolitusi ja ühisüritusi.
Viljandi → kogu Eesti

Objektijuht

Objektijuht on projektide eduka teostumise keskne tegelane, kelle ülesandeks on juhtida, koordineerida ja kontrollida kõiki objektil toimuvaid tegevusi.

PEAMISED TÖÖÜLESANDED:

 • Päikesekatuse projektide ettevalmistamine paigalduse meeskondadele;
 • Tööde juhtimine ning korraldamine objektil;
 • Koostöö paigalduse meeskondade, alltöövõtjate, tarnijate ja klientidega;
 • Probleemide lahendamine ja ootamatute olukordade juhtimine;
 • Kvaliteedi ja ohutuse tagamine tööde käigus;
 • Aruandluse ja täitedokumentatsiooni koostamine ja haldamine;
 • Objekti üleandmine ning tellija/kasutaja koolitamine.

MEIE OOTUSED SULLE:

 • Eelnev kogemus päikesekatuste või muude ehitusprojektide juhtimisel;
 • Ehitustehniline taust ja hea arusaamine katusetöödest;
 • Arusaam elektrist ja päikesejaamade tööpõhimõtetest;
 • Võimekus töötada iseseisvalt ja meeskonnas;
 • Hea suhtlemisoskus ja probleemilahendusvõime;
 • Võimekus hallata mitut objekti korraga;
 • B-kategooria juhiluba;
 • Valmidus viibida töölähetustes (valdavalt Eestis, aga aeg-ajalt ka välislähetuses);
 • Heal tasemel digipädevus;
 • Eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • Ei karda kõrgust.

KASUKS TULEB:

 • Elektripädevus;
 • Ehitusinseneri tase 6;
 • Varasem töökogemus päikesejaama tootmisseadmetega (inverterid, akud);
 • Inglise keele oskus.

PAKUME SULLE:

 • Võimalust panustada jätkusuutliku energia tulevikku;
 • Uuendustele orienteeritud ambitsioonikat ja toetavat meeskonda;
 • Tööautot ja palju sõitmist;
 • Motiveerivat töötasu ja tervise edendamise toetust;
 • Koolitusi ja ühisüritusi.
Tartu

IT-lahenduste tootejuht

Otsime kogemustega IT-lahenduste tootejuhti, kes vastutab algusest lõpuni Solarstone kodulehe, online kalkulaatori, partnerportaali ja toodete BIM mudelite arendamise ja kaasajastamise eest (sh vajaduste kaardistamise, arenduse, lansseerimise ja kasutuselevõtu ning edu saavutamise eest). Tootejuhi ülesandeks on tihe koostöö kasutajate, klientide, edasimüüjate ja koostööpartneritega, sh arhitektid, insenerid, paigaldajad, elektrikud, et ellu viia tootearendus strateegiad ja tegevused, mis on kooskõlas meie globaalsete laienemise ärieesmärkidega.

PEAMISED TÖÖÜLESANDED:

 • Solarstone digitaalsete toodete visiooni, strateegia väljatöötamine;
 • Tegevuskava määratlemine, tugev omamine ning kiire ellu viimine;
 • Tagasiside kogumine ja analüüsimine kasutajatelt;
 • Toote elutsükli juhtimine, sealhulgas süsteemne uute ideede genereerimine ja kogumine, prioritiseerimine, prototüüpimine, arendus, testimine ja lansseerimine;
 • Tõhus majasisene koostöö tootejuhtide, turunduse, müügi ning juhatusega;
 • Tihe koostöö väliste disaini- ja tarkvaraarenduse partneritega, tagadas kvaliteetse tootearenduse ja püsides kindlaksmääratud ajakava ning eelarve piirides;
 • Tootele mõõdikute määratlemine, jälgimine ja analüüsimine, A/B testimine ning võimaluste tuvastamine optimeerimiseks ja kasvu saavutamiseks;
 • Uute tehnoloogiate ja konkureerivate lahenduste jälgimine Solarstone innovatsiooni edendamiseks ja konkurentsieelise säilitamiseks.

MEIE OOTUSED SULLE:

 • Bakalaureusekraad arvutiteaduse või ärijuhtimise erialal;
 • Väga hea inglise keele oskus;
 • Vähemalt 2-3 aastane töökogemus IT projekti või tootejuhina;
 • Kasuks tuleb kui Sind huvitab UX/UI disain, 3D ja CAD lahenduste tundmine;
 • Teadmised äriprotsesside toimimisest ning äriloogikast (sh äriplaan, äristrateegia), teadmised infosüsteemide ja tööprotsesside toimimisest ja arendamisest, teadmised ärianalüüsist, projektijuhtimise kogemus;
 • Oskus näha nii detaile, suurt pilti kui protsesside ja süsteemide vahelisi seoseid, oskus märgata ebakõlasid, lahendustele orienteeritus, sihikindlus, loogiline mõtlemine;
 • Avatud uuendustele, suhtlemisoskus, koostööoskus, kehtestamisoskus, initsiatiivikus.

PAKUME SULLE:

 • Võimalust panustada jätkusuutliku energia tulevikku;
 • Uuendustele orienteeritud ambitsioonikat ja toetavat meeskonda;
 • Kaasaegset töökeskkonda Tartu kontoris;
 • Motiveerivat töötasu ja tervise edendamise toetust;
 • Koolitusi ja ühisüritusi.
Finland

Country Sales Manager

Solarstone, the leading building-integrated photovoltaic panels (BIPV) manufacturer from Estonia, is looking for a motivated local Country Sales Manager to help with Solarstone expansion, develop and implement from scratch a go-to-market sales strategy for D2C & B2B sales model.

The Country Sales Manager will lead sales and all operations to ensure the profitability of the Solarstone's affiliate office. Responsibilities include sales & service partners onboarding and training, following the budget and giving reports to assess successful performance. To be a victorious Country Sales Manager, you should be competent in solar business and have good networking in the roofing, construction and/or solar industry. Outstanding candidates should be able to work without supervision and demonstrate cultural sensitivity.

ROLE

 • Researching the country thoroughly and adapting strategies accordingly
 • Setting up the local entity and closely liaising with head office in Estonia
 • Implementing an effective brand strategy and ensuring consistency, maintaining a good image of Solarstone at all times
 • Onboarding, vetting, and trainee sales & service partners, to keep professional relationships with partners and clients
 • You will manage 20-30 active leads in a yours pipeline to convert at least two in a month to the Solarstone's sales projects, to stay sharp in our business
 • Monitoring performance at all levels

QUALITIES & REQUIREMENTS

 • Technical skills with a roofing or construction background
 • Understanding of solar industry and regulations in your country
 • Willingness to learn and to provide excellent customer service
 • Bachelor’s degree or higher professional education
 • Good written and verbal communication skills in English and Finnish

WHAT WE OFFER

 • To be part of decision-making processes to scale-up Solarstone
 • Great team to support throughout the expansion journey
 • Competitive salary and freedom to shape your own team
 • Inspiring incentive model and compensations package
 • The opportunity to build a green future
Sweden

Country Sales Manager

Solarstone, the leading building-integrated photovoltaic panels (BIPV) manufacturer from Estonia, is looking for a motivated local Country Sales Manager to help with Solarstone expansion, develop and implement from scratch a go-to-market sales strategy for D2C & B2B sales model.

The Country Sales Manager will lead sales and all operations to ensure the profitability of the Solarstone's affiliate office. Responsibilities include sales & service partners onboarding and training, following the budget and giving reports to assess successful performance. To be a victorious Country Sales Manager, you should be competent in solar business and have good networking in the roofing, construction and/or solar industry. Outstanding candidates should be able to work without supervision and demonstrate cultural sensitivity.

ROLE

 • Researching the country thoroughly and adapting strategies accordingly
 • Setting up the local entity and closely liaising with head office in Estonia
 • Implementing an effective brand strategy and ensuring consistency, maintaining a good image of Solarstone at all times
 • Onboarding, vetting, and trainee sales & service partners, to keep professional relationships with partners and clients
 • You will manage 20-30 active leads in a yours pipeline to convert at least two in a month to the Solarstone's sales projects, to stay sharp in our business
 • Monitoring performance at all levels

QUALITIES & REQUIREMENTS

 • Technical skills with a roofing or construction background
 • Understanding of solar industry and regulations in your country
 • Willingness to learn and to provide excellent customer service
 • Bachelor’s degree or higher professional education
 • Good written and verbal communication skills in English and Swedish

WHAT WE OFFER

 • To be part of decision-making processes to scale-up Solarstone
 • Great team to support throughout the expansion journey
 • Competitive salary and freedom to shape your own team
 • Inspiring incentive model and compensations package
 • The opportunity to build a green future
Norway

Country Sales Manager

Solarstone, the leading building-integrated photovoltaic panels (BIPV) manufacturer from Estonia, is looking for a motivated local Country Sales Manager to help with Solarstone expansion, develop and implement from scratch a go-to-market sales strategy for D2C & B2B sales model.

The Country Sales Manager will lead sales and all operations to ensure the profitability of the Solarstone's affiliate office. Responsibilities include sales & service partners onboarding and training, following the budget and giving reports to assess successful performance. To be a victorious Country Sales Manager, you should be competent in solar business and have good networking in the roofing, construction and/or solar industry. Outstanding candidates should be able to work without supervision and demonstrate cultural sensitivity.

ROLE

 • Researching the country thoroughly and adapting strategies accordingly
 • Setting up the local entity and closely liaising with head office in Estonia
 • Implementing an effective brand strategy and ensuring consistency, maintaining a good image of Solarstone at all times
 • Onboarding, vetting, and trainee sales & service partners, to keep professional relationships with partners and clients
 • You will manage 20-30 active leads in a yours pipeline to convert at least two in a month to the Solarstone's sales projects, to stay sharp in our business
 • Monitoring performance at all levels

QUALITIES & REQUIREMENTS

 • Technical skills with a roofing or construction background
 • Understanding of solar industry and regulations in your country
 • Willingness to learn and to provide excellent customer service
 • Bachelor’s degree or higher professional education
 • Good written and verbal communication skills in English and Norwegian

WHAT WE OFFER

 • To be part of decision-making processes to scale-up Solarstone
 • Great team to support throughout the expansion journey
 • Competitive salary and freedom to shape your own team
 • Inspiring incentive model and compensations package
 • The opportunity to build a green future

Miks töötada Solarstone®-is

Me paneme traditsioonilised ehituskontseptsioonid proovile

Me usume, et väikestel taastuvenergiapaigaldistel on elamute ja energiapöörde tulevikus tähtis koht. Kohalikult toodetud ja tarbitav energia on kõige elujõulisem ja kestlikum viis tegeleda kliimamuutuste ja energiaprobleemidega.

Me oleme teejuht paremate päikeseenergialahenduste leidmisel

Solarstone® muudab traditsioonilise päikesepaneelitehnoloogia paradigmat – meie päikesepaneelid on esteetiliselt meeldiv ehitusmaterjal, mis loob arhitektuurse terviku.

Meie missioon

Me oleme Põhjamaade üks kiiremini kasvavaid keskkonnasäästliku tehnoloogia ettevõtteid. Solarstone on seadnud tööstusharus uue standardi ja meie eesmärk on muuta ehitisintegreeritud päikesepaneelid ehitustavade lahutamatuks osaks.

Solarstone®-is on sinu tegevusel tegelik mõju. See on täiuslik keskkond loovale, algatusvõimelisele ja innukale inimesele.

Hindame kõrgelt

Innovatsioon

Tipptasemel päikeseenergialahendused.

Kliendikogemus

Läbipaistvus ja usaldusväärsus.

Meeskond

Parimad spetsialistid. Ausus ja terviklikkus.

Kestlikkus

Kestvad tooted ning pühendumine energia- ja kliimaprobleemide lahendamisele.

Jälgi meid

Kandideeri tööle