EAS

Solarstone OÜ toodab ehitisintegreeritud päikesepaneele ehk päikesekatuseid. Solarstone paneelide paigaldamiseks ei ole vaja tarvis spetsiaalseid kinnitusi ega kandureid. Solarstone päikesepaneelid on uue põlvkonna ehitusmaterjal. Uue tootena on välja arendatud raamitud päikesepaneelid, mille käigus muudetakse standardsed päikesepaneelid kaks-ühes katusekattematerjaliks. Lahenduse eelis seisneb eelnevalt raamitud päikesepaneelide kiires ja lihtsas monteerimises aluspinnale ja selles, et ehitisintegreeritavad paneelid sobituvad erinevate aluspinna materjalidega.

EAS STARDITOETUS
Starditoetuse projekti abil soetatati põhivara ning teostati turundusega seonduvaid tegevusi.
Projekti toetatati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 15 000 euroga.

EAS ARENDUSOSAK
Arendusosakuga teostati mitmed insener-tehnilisete katsetuste läbiviimised ning Solarstone päikesepaneeli patendi registreerimistoimingud Euroopa Patendiametis. Projekti toetatati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 12 499,20 eurot.

EAS INNOVATSIOONIOSAK (I)
EAS-i innovatsiooniosaku toetusega summas 1 736 eurot teostati ehitisintegreeritavate paneelide sertifitseerimine, patenteerimine ning koostöös teadusasutustega tööstuslike katsetuste läbiviimine. Projekti toetatati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

EAS INNOVATSIOONIOSAK (II)
Raamitud päikesepaneeli (Click-on ehk täiskatus) ühendus- ja kinnitusvahendite tehnilisele lahendusele rahvusvahelise patendikaitsetaotuse esitamine, toetuse maht 4160 eurot.

EAS ETTEVÕTETE DIGIPÖÖRDE TOETUS
Eesmärk on luua ja implementeerida automatiseeritud digitööriistad, mis vähendavad päikesekatuse kavandamise aega ja parandavad rahvusvahelist konkurentsivõimet ning jätkusuutlikkust. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. Toetuse maht on 296 604 eurot.

Solarstone EAS2

Jälgi meid
Andmekaitsetingimused © Solarstone 2024