Norske solenergitilskudd i 2023: En omfattende guide

Publisert
19.10.2023
Lesetid
6 min
Kategori
Solar 101
Solarstone Solar Full Roof på et moderne hus

Mens verden beveger seg i retning av bærekraftig energi, ligger Norge i front med sine solide støttetiltak for solenergi. Denne guiden gir deg innsikt i mulighetene som ligger der for husholdninger og bedrifter i Norge, fra offentlige subsidier til skattelettelser.

bygninger i det grønne med Solarstone Solar Full Roof
Solarstone Solar Full Roof på nært hold

Offentlige tilskudd: Enova-initiativet

Hva er Enova?

Enova er et norsk statsforetak som arbeider for å fremme miljøvennlig produksjon og forbruk av energi. Foretaket har som mål å fremme overgangen til et mer bærekraftig energisystem i Norge. For å oppnå dette gir Enova økonomisk støtte og rådgivning til private husholdninger og bedrifter, og oppmuntrer til å ta i bruk fornybare energiløsninger, energieffektiviseringstiltak og ny teknologi.

Steg-for-steg-guide til bruk av Enova-støtte til solcelleanlegg

Trinn 1: Fastslå om du er støtteberettiget

Før du søker, må du forsikre deg om at solcelleprosjektet ditt oppfyller Enovas kriterier. Støtten er tilgjengelig for husholdninger i Norge.

Trinn 2: Få oversikt over støttebeløpet

Støtten for solcelleinstallasjoner etter oktober 2023 er 7 500 kroner + 1 250 kroner per installert kW. Beregn det potensielle tilskuddet du kan få basert på anleggets kapasitet.

Er du usikker på anleggets kapasitet? Ta kontakt med vår norske samarbeidspartner Solintegra for et raskt og enkelt tilbud som gir deg en bedre forståelse av installasjonskapasiteten din og det potensielle tilskuddet du kan få.

Trinn 3: Samle inn nødvendig dokumentasjon

Forbered all nødvendig dokumentasjon:

 • Fakturaer for kjøp av utstyr, materialer og arbeidskostnader.

 • Sørg for at all dokumentasjon er datert i løpet av de siste 12 månedene før søknadsdatoen.

Trinn 4: Velg riktig strømleverandør

Hvis du planlegger å selge overskuddsstrøm tilbake til nettet, må du velge en strømleverandør som håndterer både produksjon og forbruk. Ikke alle leverandører har avtaler for prosumenter. Det kan være nødvendig å bytte leverandør hvis din nåværende leverandør ikke håndterer produksjon.

Trinn 5: Søk om støtte

 • Gå inn på Enovas offisielle nettside.

 • Gå til søknadsportalen.

 • Fyll ut de nødvendige opplysningene og last opp nødvendig dokumentasjon.

 • Send inn søknaden.

Trinn 6: Vent på godkjenning

Når søknaden din er sendt inn, vil Enova gjennomgå den. Det varierer hvor lang tid godkjenningsprosessen tar, så det er viktig å smøre seg med tålmodighet.

Trinn 7: Motta støtten

Når søknaden om støtte er godkjent, er det viktig å sette seg inn i hvordan støtten vil bli utbetalt. Utbetalingsmekanismen kan variere; det kan være den trekkes direkte fra fakturaen fra selskapet som installerer solcellepanelene, eller du kan motta den etter installasjonen. 

Det anbefales at du bekrefter den nøyaktige prosessen med Enova eller installasjonsselskapet for å sikre at en smidig mottakelse av støtten.

Trinn 8: Overvåke og eventuelt rapportere

Etter at solcelleinstallasjonen er fullført og støtten er mottatt, er det lurt å overvåke solcelleanleggets ytelse for å sikre at den stemmer overens med den forventede årlige produksjonen du oppga i søknaden.

Selv om det er god praksis å følge med, krever ikke Enova, etter de siste oppdateringene, periodisk rapportering og pålegger heller ingen konsekvenser hvis den faktiske produksjonen ikke stemmer overens med den forventede. Dette trinnet er mer en anbefaling for å opprettholde optimal systemytelse og sikre at du når dine energisparemål.

Trinn 9: Hold deg oppdatert

Enova kan med jevne mellomrom gjøre endringer i støtteprogrammet. For å oppnå maksimale fordeler er det viktig å holde seg oppdatert om eventuelle endringer eller justeringer.

---

Enova-støtten er et betydelig økonomisk insentiv for norske husholdninger til å ta i bruk solenergi. Ved å følge denne steg-for-steg-veiledningen kan du sømløst navigere gjennom søknadsprosessen og dra nytte av støtten.


Installasjon av Solarstone solcelletakstein
Installasjon av Solarstone solcelletakstein 2
Installasjon av Solarstone solcelletakstein 3

Lokale berøringspunkter: Kommunal støtte til å ta i bruk solenergi

Kommunene i Norge spiller en sentral rolle når det gjelder å få fart på utbredelsen av solenergi. Mange kommuner anerkjenner lokalsamfunnets unike behov og muligheter og har innført skreddersydde støtteordninger og insentiver som et supplement til den nasjonale innsatsen.

Oversikt over lokale kommunale støtteordninger:

 • Skreddersydde tilskudd: Avhengig av region kan kommunene tilby spesifikke tilskudd til husholdninger og bedrifter for installasjon av solcellepaneler. Tilskuddsbeløpene kan variere i størrelse og er ofte utformet for å imøtekomme lokalsamfunnets unike energibehov.

 • Reduserte gebyrer for tillatelser: Noen kommuner tilbyr reduserte gebyrer eller gir til og med fritak fra kostnader for tillatelser for solcelleinstallasjoner, noe som gjør overgangen til solenergi rimeligere.

 • Opplæringsworkshops: For å sikre at innbyggere og bedrifter tar informerte beslutninger, arrangerer flere kommuner workshops og informasjonsmøter om fordelene med solenergi og tilgjengelige støtteordninger.

 • Samarbeid med lokale installatører: Kommunene samarbeider ofte med lokale solcelleinstallatører og tilbyr innbyggerne spesielle pakketilbud eller rabatter på installasjonstjenester.

 • Raskere godkjenningsprosesser: Noen kommuner erkjenner at det haster med å gå over til fornybar energi, og har derfor strømlinjeformet godkjenningsprosessene for solcelleinstallasjoner, noe som sikrer raskere oppstart og ferdigstillelse av prosjekter.

Slik får du tilgang til lokale kommunale subsidier:

 • Besøk kommunens nettsted: De fleste kommuner har egne seksjoner på nettsidene sine som beskriver tilgjengelige solcelleinsentiver og søknadsprosessen for disse.

 • Kontakt lokale nærmiljøsentre: Nærmiljøsentrene har ofte informasjon om lokale solenergitiltak og kan veilede innbyggerne i hvordan de kan benytte seg av dem.

 • Delta på lokale solcelleworkshops: Disse workshopene er en plattform for direkte kontakt med kommunens representanter og for å avklare eventuelle spørsmål om lokale subsidier.

 • Hold deg oppdatert: Kommunale subsidier kan endres avhengig av budsjettbevilgninger og politiske endringer. Sjekk jevnlig offisielle kanaler eller abonner på lokale nyhetsbrev for å holde deg oppdatert.

Ved å benytte seg av både nasjonale og lokale subsidier kan innbyggerne i Norge spare maksimalt og bida mest mulig for miljøet. Det er et bevis på Norges helhetlige tilnærming til solenergi, der alle forvaltningsnivåer spiller en rolle.

Solarstone-elektriker installerer vekselretter
Solarstone-elektriker kobler til vekselretter
Solarstone-elektriker installerer Huawei-vekselretter

Forslag om avgiftsfritak for solcelleanlegg i Norge

Norge satser på grønnere energiløsninger, og et bemerkelsesverdig forslag om skattefritak for solcelleanlegg er under behandling.

Hovedpunkter i forslaget

Finansdepartementet har foreslått å frita elektrisitet produsert av fornybare energisystemer, inkludert solenergi, for elavgift. Fritaket er rettet mot anlegg på opptil 500 kW per eiendom, og omfatter også nettleie og merverdiavgift.

Tidligere var avgiftsfritaket begrenset til solenergiprosjekter utenfor nettet. Forslaget tar sikte på å utvide disse fordelene til også å omfatte solcelleanlegg som er koblet til strømnettet, noe som vil bidra til at flere tar i bruk solenergi.

Forslaget er nå på offentlig høring. Hvis det blir vedtatt, kan det gi betydelige kostnadsbesparelser og gjøre solenergi til et mer attraktivt alternativ i Norge.

Konsekvenser

Selv om forslaget ennå ikke er ratifisert, viser det Norges progressive holdning til fornybar energi. Potensielle solcelleinstallatører og investorer bør holde seg oppdatert på dette forslaget, ettersom det kan påvirke den økonomiske levedyktigheten til solcelleinstallasjoner i Norge.

Solarstone solcelletakstein på et trehus
Solarstone Solar Tiled Roof solcelletak på nært hold
Solarstone Solar Tiled Roof solcelletak integrert i et teglsteinstak
Solarstone Solar Tiled Roof solcelletakstein på et trehus i skogen

Utfordringer og begrensninger

Selv om Norges støttetiltak for solenergi er prisverdige, er det utfordringer og begrensninger å ta hensyn til:

Byråkratiske hindringer

Noen husholdninger og bedrifter rapporterer om byråkratiske utfordringer når de skal søke om støtte eller tillatelser, noe som fører til forsinkelser.

Begrensninger i støtten

Støttebeløpene dekker i noen tilfeller bare en vesentlig del av installasjonskostnadene, noe som gjør det økonomisk utfordrende for noen å ta i bruk solenergi.

Regionale variasjoner

Støttetiltakene kan variere fra region til region, noe som fører til nasjonale forskjeller i bruken av solenergi.

Utfordringer knyttet til infrastruktur

I enkelte områder kan det hende at den eksisterende infrastrukturen ikke er rustet til å håndtere en økning i antall solcelleinstallasjoner, noe som krever ytterligere investeringer.

Bevissthet

Til tross for de tilgjengelige støttetiltakene er det behov for større bevisstgjøringskampanjer for å informere publikum om fordelene med solenergi og de tilgjengelige insentivene.

Solarstone Solar Full Roof på et moderne hus

Avsluttende betraktninger

Norges proaktive tilnærming til å fremme et bærekraftig energilandskap er tydelig gjennom de ulike støtteprogrammene og det foreslåtte skattefritaket for solcelleinstallasjoner. Ved å benytte seg av disse insentivene kan både husholdninger og bedrifter redusere kostnadene forbundet med å gå over til solenergi, samtidig som de bidrar til en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Enten du vurderer et konvensjonelt solcellepanel eller bygningsintegrerte solcelleløsninger, finnes det en mengde støtteordninger i Norge. Spesielt med bygningsintegrerte solcelletak kan du ikke bare generere ren energi, men også øke eiendommens estetiske appell og verdi.

Det kan virke skremmende å ta det første skrittet mot å ta i bruk solenergi, men med riktig veiledning og støtte kan det bli en både enkel og givende reise. Vår norske partner, Solintegra, har god kjennskap til det lokale solcellelandskapet og kan gi deg et skreddersydd tilbud som hjelper deg med å forstå installasjonskapasiteten og de økonomiske insentivene som er tilgjengelige for deg.

Ta kontakt med Solintegra i dag for å få et raskt og enkelt tilbud og ta et viktig skritt i retning solenergi, hjørnesteinen i Norges bærekraftige fremtid.

Sjekk også ut

Relaterte artikler

VI ER HER FOR Å HJELPE

Har du spørsmål?

Ikke bekymre deg, vi kan svare på alle dine spørsmål – for eksempel om julenissen fortsatt kan klatre trygt på taket ditt – og mer. Du kan se gjennom våre ofte stilte spørsmål (OSS), og hvis du fortsatt er i tvil, ta gjerne kontakt med oss!

Følg oss
Databeskyttelse © Solarstone 2024