Formar framtiden inom energiproduktion för bostäder

Publicerad
20.06.2022
Lästid
7 min
Kategori
Rörelse
an image of a solar carport, house with solar roof and some trees

Denna artikel publicerades först PES Solar.

Mitt i den renoveringsvåg som pågår i EU råder det stor efterfrågan på smarta och skalbara lokala lösningar för energiproduktion, och solenergi är ett av de viktigaste instrumenten för detta. Många tror fortfarande att det är en bra lösning att installera solpaneler ovanpå ett befintligt tak, men det finns bättre alternativ. Solarstone, ledande producent av byggnadsintegrerade PV (BIPV) solcellslösningar i Norden, erbjuder moderna och prisvärda system inbyggda i tak där solpanelerna har en dubbel funktion: tacktäckning och energiproduktion på en och samma gång.

an image of a solar carport, house with solar roof and some trees

När Solarstone grundades var solpanelsmarknaden mogen; innovation drevs på av materialvetenskap, men det fanns begränsade möjligheter för tillämpningen av solpaneler. De befintliga solcellslösningarna som fanns på marknaden var antingen alltför dyra eller olämpliga av olika orsaker, främst att de inte var estetiskt tilltalande. För Solarstones grundare verkade det vara förnuftigt att täcka nybyggda och renoverade tak med 2-i-1-solkraft.

Ett av de viktigaste argumenten som talar för BIPV är det visuella utseendet. Byggnadsintegrerade solpaneler skapar en arkitektonisk helhet, medan vanliga PV-paneler ser ut som ett främmande inslag på taket. Vanliga solpaneler kan inte installeras på K-märkta byggnader och kulturskyddade områden, medan BIPV kan vara ett möjligt alternativ. Att producera solenergi och maximera den egna förbrukningen skyddar bostadsägare i årtionden mot eventuella stora fluktuationer i elpriser. Även när det gäller fastighetsmarknaden är energieffektiva byggnader med byggnadsintegrerade solpaneler betydligt mer attraktiva för köpare.

Det estländska företaget lanserade sin första produkt, Solar Tiled Roof™, år 2015. Dessa solmoduler kan integreras sömlöst med vanliga takplattor. Idag erbjuder företaget även en universell inramningssats i aluminium som gör alla solpaneler till ett väderbeständigt 2-i-1-takmaterial utan något extra underskikt. Den patenterade inramningssatsen kallas Click-on® och förvandlar BIPV-konceptet för nybyggnationer och renoveringsprojekt.

För närvarande har endast 10 % av EU:s byggnadsbestånd, 130 miljoner enheter, uppgraderats för att uppfylla klimatförändringsmål och effektivitetsstandarder. Det finns betydande möjligheter för såväl renoveringsprojekt som nybyggnationer och för både bostäder och byggnader som används för andra ändamål runt om i EU. Solarstone anser att företagets lösningar kan spela en viktig roll i att forma framtiden för bostadsmässig energiproduktion.

Ineffektiv materialanvändning

Solcellssystem på tak är en prisvärd metod för förnybar energi. Faktum är att cirka 98 % av solcellstakinstallationer är byggnadstillämpad fotovoltaik (BAPV). Olyckligtvis resulterar de även i materialslöseri. Dubbla taklager kan knappast vara hållbara. Byggnadssektorn är den enskilt största energiförbrukaren som står för cirka 40 % av EU:s och USA:s energiförbrukning, och 36 % av CO2-utsläpp. Att installera solpaneler på alla nya och renoverade byggnader i EU kan spara upp till sju miljoner ton CO2 varje år. Men det kommer bara att fungera om vi gör det på ett smart och effektivt sätt.

Lösningarna finns: de har bara inte varit tillgängliga

Byggnadsintegrerad fotovoltaik håller på att revolutionera hur bostadsägare och verksamheter kan införliva solenergiproduktion i sina byggnader. BIPV-enheter är multifunktionella och genererar förnybar energi för hemmet, samtidigt som de även är en integrerad och avgörande del av en permanent byggnadsstruktur. Det finns många byggnadselement där BIPV-enheter kan tillämpas såsom tak, fasader, fönster, takfönster och balkongräcken.

Men listan slutar inte där. Bostadsbranschen är öppen för nya tekniker och lösningar som införlivar förnybar energiproduktion i byggnadsstrukturer, i synnerhet i tak. Solpaneler kan smälta in i byggnadens arkitektur.

BIPV-enheter är dock associerade med tre nyckelord: komplexitet, kompatibilitet och pris. Och det finns en anledning till det. Dessa nyckelord illustrerar nackdelarna med byggnadsintegrerad solkraft. Solkraftsinstallatörer är inte motiverade att övergå från vanlig solkraft till byggnadsintegrerad solkraft, eftersom den saknar ekonomiska fördelar och snarlik funktionalitet som ett traditionellt tak. Men detta håller på att förändras.

Soltak tillverkade av standard-PV-paneler

Solarstones kompletta Click-on®-soltakskoncept hanterar alla dessa tre problem. Inramningssatsen kräver inga skruvar eller lim för att kombineras med standard-PV-moduler. Satsen kan även enkelt läggas till på plats och, kombinerad med icke-aktiva dummy-moduler i aluminium, kan de mest komplexa takkonfigurationerna hanteras med lätthet. Det innovativa 2-i-1-systemet har framgångsrikt testats gällande brand, vindstyrka och snölast.

Click-on®-inramningssatsen är visuellt tilltalande och den mest kostnadseffektiva BIPV-lösningen på marknaden. BIPV lämpar sig extra bra för nybyggnationer, sparar traditionella material och minskar arbetsinsatsen. Skillnaden ligger i de besparingar man gör på traditionella takmaterial och minskad arbetsinsats.

Kostnaderna minskar eftersom Solarstone inte tillverkar solpanelerna, utan ger dem ny funktionalitet genom att lägga till Click-on®-ramen. Paneltillverkningen överlåts till de som är bäst på det, tier 1-tillverkare. Att lägga till ramen upphäver inte originalgarantin men gör däremot panelen mer robust. Solarstones soltak hanterar komplexa installationer genom att monteras direkt på träreglar helt utan kostsamma monteringssystem. Standard 80 m2-tak kan enkelt förses med paneler på en enda dag.

house with solar panels on the roof

Solar Full Roof™ med Click-on® och dummy-moduler

Icke-aktiva moduler, så kallade ”dummies”, kan användas i takperimetern, ytor som ligger i permanent skugga och platser med fasta hinders såsom skorstenar, takfönster, ventilationsutlopp, snöhinder osv. Dummy-moduler tillverkas av vaxkakepaneler i aluminium och ramas in med samma Click-on®-teknik. Aktiva och icke-aktiva moduler smälter naturligt in med det övergripande konceptet hos ett modernt soltak. Speciella övergångsfogbeslag är tillgängliga för vanligt takmaterial om passiva aluminiummoduler inte är förstahandsvalet.

a render of solarstone solar full roof with roof windows, a chimney and roof ladder

En universallösning

Click-on®-tekniken låter soltak installeras i sluttande tak på bostäder och kommersiella byggnader, carportar, fasader samt PVC- och stålhallar. Det går till och med att kombinera färgglada PV-moduler med Click-on®-inramningssatser för att skapa olika kombinationer jämte helsvarta soltak, vilket förser arkitekter och stadsplanerare med ett praktiskt alternativ till konventionella lösningar.

Brist på verktyg för solkraftsdesign i tak

Att planera och göra offerter för ett takprojekt kräver olika gammaldags verktyg och data för validering, ofta besök på plats och arbetsintensiva kontroller. Det är därför som en digital verktygsuppsättning som använder smarta algoritmer, geolokalisering och satellitdata för automatiserad layoutplanering, offerter och produktionsstyrning behövs parallellt med skalbara och prisvärda solkraftslösningar. Solarstones kunder och återförsäljare kan använda en online-kalkylator och layoutplanering för att göra ett måttligt komplicerat solkraftsprojekt mindre komplex. För arkitekter och planerare finns det digitala tvilling- eller 3D BIM-modeller som underlättar utformningen av soltak.

blue house with solar tiled roof combined with brown roof tiles

Soltak med pannor

Utöver kompletta soltak erbjuder Solarstone även pannförreglande solmoduler. En panel ersätter exakt sex takpannor och kan förreglas med alla betong- eller lertegelpannor. Två olika storleks- och utgångsmoduler på 90 W och 108 W är tillgängliga för att matcha det omfattande utbudet av takpannor som finns på marknaden. Perfekt för nybyggnationer eller renoveringsprojekt med takpannor. Solmodulernas eleganta design kompletterar husets naturliga design. Medan solmoduler som kombineras med Click-on® köps från tier 1-tillverkare, tillverkar Solarstone moduler för takpannor i Estland.

Är det lönt att investera i ett soltak?

Ekonomiskt sett fyller soltak en dubbel funktion. De är särskilt fördelaktiga för bostadsägare som behöver ett nytt tak och vill behålla estetiken och takets funktionalitet. I många länder får man fortfarande bidrag för lokal förnybar energiproduktion, vilket gör solkraften t.o.m. ännu mer lockande. Ett soltak har potential att sänka elräkningen i en effektiv bostad till nästan noll.

Tänk på att ett traditionellt tak varken sänker dina elkostnader eller låter dig få tillbaka din investering.

Kolla också in

Relaterade artiklar

HÄR FÖR ATT HJÄLPA

Har du några frågor om solpaneler, solcellsinstallationer eller något annat?

Oroa dig inte, vi kan svara på alla dina frågor – om jultomten fortfarande kan klättra upp på ditt tak på ett säkert sätt – och mycket annat. Se gärna våra svar på vanliga frågor och om du fortfarande undrar över något är du välkommen att kontakta oss!

Följ oss
Dataskydd © Solarstone 2024