Blogg & Nyheter/ Rörelse / Solpaneler i stadsmiljö

Publicerad
September 13th, 2022
Redaktör
Solarstone
Lästid
4 min
Dela
Rörelse

Solpaneler i stadsmiljö

Användningen av solpaneler i stadsmiljö är både välkommen och nödvändig. Varje solpanel som installeras i en stad minskar behovet av att bränna fossila bränslen, för energiproduktionen närmare konsumenten och minskar belastningen på distributionsnätet.

Men en stad är inte en plan yta med solpaneler som är vända mot solen under hela dagen. Till exempel blockeras solen av angränsande byggnader och höga träd i ett tättbebyggt område. Därmed måste man noga överväga var solparken ska byggas. De flesta privata bostäder i stadsmiljö lämpar sig inte särskilt väl för solparker just pga. angränsande byggnader och höga träd. Den södra sidan av en privat bostad, som inte skyms av höga träd, är den lämpligaste platsen för solpaneler.

Taken och väggarna på högre lägenhetsbyggnader är ofta exponerade för solljus och befinner sig högre upp än vegetationen, och solpaneler som installeras där kommer att ha en god avkastning.

solar panels on an apartment building

Panelerna kan integreras i byggnaden eller installeras som fristående system i tättbefolkade områden. Solpanelerna måste passa in visuellt i stadsmiljön när det gäller båda lösningarna.

Solpaneler som är integrerade i stadsbyggnader

Numera betraktas solpaneler inte längre som tekniska UFO:n. När man designar en solenergianläggning är det avgörande att man skapar en lösning som är estetiskt förenlig med stadsmiljön och byggnaden. För att åstadkomma detta tillhandahåller vi kreativa och tilltalande lösningar som är kompatibla med arkitekturen hos olika strukturer och som dessutom är prisvärda.

modern house with solar tiled roof and car

I allmänhet är det inte tillrådligt att bygga en fristående solpark på en tomt i ett tättbebyggt område. Det är svårt att hitta en tillräckligt solig och tillgänglig plats för detta. Solpanelerna är fula och drar ner omgivningens estetiska uttryck och kan störa grannar med obehagliga reflexer.

Till exempel kan en lämplig plats för solpaneler vara en carport eller ett grillområde. Men den lokala myndigheten ska ändå granska lämpligheten för arkitektens lösning från fall till fall.

solar carport with timber cladding and a person walking a dog

Tänk på att solpaneler som är integrerade i en byggnad är en del av byggnadens tekniska system, är fristående solpaneler en separat elektricitetsgenererande installation i byggnadsregistret.

Installation av solpaneler i kulturskyddade områden

Det är även möjligt att installera solpaneler på K-märkta byggnader och på byggnader i kulturskyddade områden. I sådana fall gäller dock strikta krav för panelernas utseende och hur de installeras: de får inte förstöra utseendet på byggnaderna eller skada värdefulla strukturer.

När det gäller Solarstones takpannor kan endast ett tränat öga avgöra huruvida taket producerar elektricitet från solen eller inte. I denna bild är ett soltak med en kapacitet på 18,2 kW praktiskt taget osynligt högst upp.

large house with solar panels and trees

Solpanelerna måste vara jäms med taken för att matcha byggnadens arkitektoniska design. Solpaneler kan placeras på den mindre synliga sidan som vetter mot innergården så att de inte skiljer sig från takytan från utsidan och befinner sig i samma höjd som taket eller är integrerade i takbeläggningsmaterialet.

Solarstones soltak smälter väl in i stadsmiljöer och förblir osynliga för förbipasserande.

blue house with solar full roof and roof tiles

Det är klokt att rådfråga en kulturarvs- eller miljöspecialist i planeringsskedet för att avgöra om och hur panelerna kan installeras.

Följ oss
Dataskydd © Solarstone 2023