Sveriges solcellsskatteincitament år 2023: ROT och Grön teknik

Publicerad
30.05.2023
Lästid
5 min
Kategori
Nyheter
modern sauna house with solar full roof and a tree

För villaägare i Sverige som funderar på att installera solpaneler – du kan dra nytta av skatteavdrag för kostnaden för både arbete och material: Grön teknik och ROT-avdraget. Den här artikeln beskriver storleken på dessa skatteavdrag, deras villkor och vilken av dem som är bäst att använda när du installerar solpaneler.

Nyckelfakta om subventioner för solkraft i Sverige

  1. Det finns två huvudsakliga subventioner, Grön teknik och ROT. Generellt sett kan man utnyttja antingen Grön teknik eller ROT-avdraget, men inte båda. Vid installationer av solcellstak går det dock att använda både ROT och Grön teknik.

  2. Grön teknik avser installation av solpaneler, energiackumulatorer och elfordonsladdare.

  3. För solpaneler täcker Grön teknik 19,4 procent av den totala kostnaden.

  4. När det gäller solbatterier täcker Grön teknik 48,5 procent av hela utgiften.

  5. Grön teknik täcker också 48,5 procent av den totala kostnaden för elfordonsladdare.

  6. ROT-avdraget motsvarar ungefär 9 procent av den totala kostnaden.

modern sauna house with solar full roof and a tree

Vad är Grön teknik?

Grön teknik är en skattereduktion som kan erhållas för solpaneler, energilagring och laddningsstationer för elbilar. Skattereduktionen ger 20 procent avdrag på material- och installationskostnader för solpaneler och 50 procent reduktion för batterier och laddningsstationer. Grön teknik är endast tillgänglig för privatpersoner.

Maxgränsen för Grön teknik är 50 000 kr per person och år. Det är också möjligt att fördela skatteavdraget mellan flera personer i hushållet. Till exempel kan skatteavdraget delas upp på 10 procent vardera för två personer, vilket möjliggör en sammanlagd sänkning på upp till 100 000 SEK.

Hur ansöker man om Grön teknik?

Grön teknik-skatteavdraget, i likhet med ROT- och RUT-avdragen, är en unik skattereduktion. Denna skatteförmån dras av direkt från den faktura som tillhandahålls av företaget som installerar tekniken. Företaget begär därefter betalning från Skatteverket. Det innebär att privatpersoner inte behöver ansöka om skatteförmånen själva.

Vem är berättigad till Grön teknik?

Du är berättigad till Grön teknik i Sverige om du installerar grön teknologi som solpaneler, energilagringssystem eller laddningsstationer för elbilar i ditt hem. Installationerna ska utföras i ditt hus, dina föräldrars hus eller en byggnad under uppförande som du äger. De typer av bostäder som kvalificerar inkluderar småhus, bostadsrätt som du äger eller lägenhet till vilken du har fått nyttjanderätt.

Läs mer om Grön teknik här.

a small house with a deck and a grill and solar panel roof

Vad är ROT-avdraget?

ROT är en svensk skattereduktion som villaägare kan göra anspråk på för vissa typer av arbeten som utförs i deras bostad. Förkortningen står för "Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad".

Genom ROT-avdraget kan privatpersoner få skattereduktion för arbetskostnader i samband med dessa typer av arbeten. Tanken bakom ROT-avdraget är att stimulera den inhemska tjänstesektorn, uppmuntra husägare att investera i sina fastigheter och att begränsa mängden svart arbetskraft i byggbranschen.

Kan ROT-avdraget användas för solpaneler?

ROT-avdraget kan användas för solpaneler och är då 9 procent av totalkostnaden. För att förtydliga är ROT-avdraget för solpaneler tekniskt sett 30 procent av arbetskostnaden. Arbetskostnaden för installation av solpaneler beräknas dock vanligtvis som en fast procentandel (30 %) av den totala kostnaden, vilket gör att ROT-avdraget uppgår till 9 procent av den totala kostnaden för solpaneler. Medan ROT-avdraget är fördelaktigt är Grön teknik-avdraget generellt sett större och därför mer rekommendabelt. Men, om din investering i solpaneler och batterier är betydande kan det vara värt att överväga ROT-avdraget.

Hur ansöker man om ROT-avdraget?

Precis som med Grön teknik dras denna skatteförmån direkt av från din räkning av det företag som utför installationen. Därefter ber företaget om återbetalning från skattemyndigheten. Du behöver alltså inte hantera avdraget själv.

Berättigande till ROT-avdrag för solpaneler

För att vara berättigad till ROT-avdrag för en solpanelsanläggning måste installationen utföras av ett företag som är registrerat för F-skatt (en svensk bolagsskatt). Arbetet kan inte heller utföras av en nära anhörig till kunden eller kundens eget företag. En skillnad mellan ROT-avdraget och Grön teknik är att fastigheten där solpanelerna installeras måste vara minst 5 år gammal för att kvalificera sig för ROT-avdraget.

Läs mer om ROT här.

Kan jag söka både ROT och Grön teknik?

Du kan inte använda både ROT och Grön teknik på samma solpanelsinstallation. Men om du installerar solpaneler och ett solcellsbatteri samtidigt kan Grön teknik tillämpas på båda – 48,5 procent för batteriet och 19,4 procent för solpanelerna. För solcellstak finns ett undantag: Om du installerar ett nytt tak tillsammans med solcellstaket kan du använda båda skatteförmånerna. Grön teknik brukar avse solpanelerna och ROT-avdraget resten av taket. Men om du ska lägga ett solcellstak som inte behöver ett nytt tak är det vanligtvis bara Grön teknik som gäller. Det är detta som gör Solarstones produkter till ett perfekt val eftersom vi erbjuder en 2 i 1-lösning: Du får ett nytt tak och solpaneler på samma gång, vilket gör att du är berättigad till båda skatteavdragen.

Solarstones 2 i 1-solcellstak är berättigade till båda skatteavdragen

Solarstones solcellstak är designade för att smidigt integreras i takkonstruktionen och ersätta traditionella takmaterial med 2 i 1-solcellspaneler som genererar elektricitet. Några förmåner:

  1. Spara på material. Till skillnad från vanliga solcellsinstallationer på taket som behöver ett befintligt tak använder Solarstone bara ett lager – solcellstaket. Detta minskar behovet av extra material, vilket minskar både kostnader och avfall från ytterligare takskikt.

  2. Minska arbetskostnaderna. Solarstone slår samman takläggning och solcellsinstallation till ett jobb, vilket kräver mindre arbete än att installera ett tak och solpaneler separat. Denna mer effektiva process kan spara arbetskostnader, påskynda färdigställandetiden och minska störningarna för husägaren.

  3. Ser bättre ut. Traditionella solpaneler läggs på befintliga takmaterial, vilket kan få taket att se rörigt ut. Solarstones solcellstak smälter in i takets design för att ge ett elegant, rent utseende, som många husägare föredrar.

  4. Byggda för att hålla Solarstone solcellstak är lika robusta som ett vanligt tak och skyddar ditt hem från vädret samtidigt som det producerar ren energi.

two houses with solar panel roofs
solar full roof on a cottage
two modern houses with solar roofs
solar tiled roof combined with roof tiles

Våra partners i Sverige, Enermont och Terawatt, är redo att hjälpa dig om du har några frågor om skatteavdragen eller Solarstones produkter.

Kolla också in

Relaterade artiklar

HÄR FÖR ATT HJÄLPA

Har du några frågor om solpaneler, solcellsinstallationer eller något annat?

Oroa dig inte, vi kan svara på alla dina frågor – om jultomten fortfarande kan klättra upp på ditt tak på ett säkert sätt – och mycket annat. Se gärna våra svar på vanliga frågor och om du fortfarande undrar över något är du välkommen att kontakta oss!

Följ oss
Dataskydd © Solarstone 2024