Päikesepaneelid ja päikeseenergialahendused kortermajadele

Avaldatud
20.04.2024
Lugemisaeg
6 min
Kategooria
Solar 101
solar panels on an apartment building

Elektri hinnad pole kunagi olnud nii kõrged kui need on täna. Ja tõenäoliselt ei leebu see hinnatõus veel sel kümnendil, sest maailm tarbib üha enam energiat, aga tootmisvõimsused ei tule järele. Käesolev aastakümme saab olema märgiline, sest majanduse arenedes tekib üha rohkem energiaintensiivseid tootmiseid. Näiteks maalähedaste katelde asemel paigaldatakse õhksoojuspumbad, liiklusvahendid muutuvad fossiilseid kütuseid tarbivatest elektri jõul sõitvateks ning üleüldine kliima kõikumine nõuab rohkem kui eales jahutusvõimsust suveks. Paigaldades päikesepaneelid kortermajale on võimalik saada kulud kontrolli alla ja tõsta hoone väärtust.

Elektri hinnad saab kontrolli alla päikesepaneelidega

Hetkel on ajalooliselt parim aeg paigaldada päikesepaneele – tehnoloogiad on küpsed, paneelid on efektiivsed ning tulenevalt kõrgetest elektrihindadest võimaldavad oluliselt soodsamat keskmist arvet ning mõistlikku tasuvusaega. Päikesepaneelid võimaldavad toota energiat, mis on stabiilse hinnaga – viimased aasta aega on selgelt näidanud, et olles sõltuv keskkütte- ning energiatrassist, on hinnad üksnes trassiomanike kontrollida ning võivad rahakoti pauguga lõhki lüüa.

Solarstone pakub täna kortermajadele erinevaid tooteid ja teenuseid, mis võimaldavad nii hoonet parendada, energiahindasid stabiliseerida kui luua maja ümber uut funktsionaalsust.

Mis kasu on päikesepaneelidest kortermajale?

Kortermajade elanikud saavad elektrit osta tavatarbijale pakutavatel tingimustel börsihinnaga või fikseeritud paketi alusel. Kõigil, kellel on täna veel juba varasemast kehtiv fikseeritud hinnaga pakett, on õnnega koos, sest ei kumbki eelnevalt nimetatud versioonidest ei ole tänasel päeval kaugeltki võrdväärne veel aasta tagasi kehtinud hindadega.

Oleme hiljuti võrrelnud kõigi Eesti elektripakkujate fikseeritud pakettide hindu ning naljalt alla 30 senti/kWh keegi enam ei paku (aasta tagasi oli see ligi 5 senti/kWh). Küll aga võib see osutuda mõistlikumaks valikuks kui börsipakett, mis teatavasti ei ole kontrollitav ning tegi möödunud talvel kümnete tuhandete perede rahakoti kergemaks, sest kulud kasvasid märkimisväärselt.

Arvestades, et Euroopa on energiakriisis ning tavapärased tarneahelad ning mudelid enam ei toimi, hoiatatakse, et käesolev talv saab olema veel karmim. Juba tänavune suvi demonstreerib olukorra tõsidust, kuna energiahinnad on kohati veelgi kõrgemad kui need oli möödunud talvel. Praegu on viimane aeg valmistuda.

Päikeseenergiast toodetava elektriga on võimalik 9 kuud aastas katta kortermaja energiatarbimine päevasel ajal. Lisades süsteemi ka salvestuslahenduse, on võimalik kortermajal toimida selliselt, et 9 päikselisema kuu jooksul ei ole vaja üldse energiat võrgust juurde osta. Seeläbi energiat kohapeal tootes ei säästeta mitte üksnes erinevatelt maksudelt, mis tavaolukorras lisanduvad (aktsiis, taastuvenergia tasu, võrgutasu, käibemaks), vaid tagatakse stabiilne elektrihind, mis ei too kaasa ebameeldivaid üllatusi elektriarvetel.

Kas igale kortermajale saab paigaldada päikesepaneelid?

Üldiselt jah. Küll aga vaatleks siinkohal eraldi

  1. lamekatuseid

  2. väikeste, näiteks miljööväärtuslike kortermajade katuseid

  3. viilkatustega majade katuseid.

Lamekatused

Lamekatustele saab paigaldada ca 1 kW PV-süsteemi 10 m2 kohta. Oluliseks mõjutajaks lamekatustel on erinevad läbiviigud, sh korstnad, ventilatsioonitorud- ning seadmed. Need vähendavad märgatavalt võimaliku süsteemi mahtu. Samuti tuleb otsuse kaalumisel veenduda, et katuse konstruktsioonid on piisavalt tugevad, et kanda ära lisanduvat kaalu (ca 25 kg/m2 kohta), ning katuse seisukorras – kui päikesepaneelid kortermajale paigaldatakse, siis võiks arvestada, et järgmise 25 aasta jooksul on katusetööd oluliselt raskendatud ja pigem välistatud, mistõttu katusekate peab heas seisukorras olema.

Väikeste miljööväärtuslike kortermajade katused või vintskappidega katused

Erinevalt traditsioonilistest katusematerjalidest ei ole päikesepaneelid lõigatavad. See tähendab, et mida keerulisem on katus oma akende, vintskappide, neelude jmt poolest, seda keerulisem ning ebaefektiivsem on sinna ka paigaldada päikesepaneele. Lisaks ebatõhususele rikuvad traditsioonilised päikesepaneelid hoone ilme.

Üha enam on nii hoonete omanikele kui omavalitsustele oluline, et päikesepaneelid kortermajade katustel oleks visuaalselt kenad ning sobituksid linnapilti. Sellest tulenevalt on Eesti linnades järjepanu vastu võetud lähenemist, et tavalised päikesepaneelid peatänavate ääres ning miljöö- ja muinsuskaitse piirkondades ei ole aktsepteeritavad lahendused ning lubatakse vaid integreeritud lahendusi.

Solarstone’l on selleks tarbeks kolm toodet, mis kõik sellisel puhul on aktsepteeritud – integreeritud täiskatuse lahendus, katusekividega integreeritav lahendus (mõlemad katuse vahetuseks), mis on puhkudeks, kus kortermaja katus on pigem uuem ning vahetust ei vaja või miljööväärtuslikesse piirkondadesse, kuhu KOV ei luba paigaldada traditsioonilisi päikesepaneele.

Viilkatused

Viilkatus on täna kõige parem pind, kuhu paigaldada päikesepaneele. Viilkatused võimaldavad Solarstone’i täiskatuse lahendust paigaldada 1kW 5m2 kohta, mis on sisuliselt 2x parem pindalakasutus kui lamekatustel. Lisaks võimaldavad ehitisintegreeritud paneelid asendada katusematerjali. Seetõttu on need parim valik katuse renoveerimiseks, sest tavapärase materjali (plekk, eterniit vms) paigaldusvajadus puudub. Solarstone päikesepaneelid on veetihedad ning asendavad kõik muud katusematerjalid.

Kui aga katus on korras, siis võib paigaldada ka tavapaneelid katuse peale. Seda siis teadliku arvestusega, et see katus peab vastu pidama vähemalt järgmised 30 aastat, sest paneelide alla lihtsa vaevaga ei pääse.

Mida tasub arvestada, kui on plaanis paigaldada päikesepaneelid kortermajale?

Veel hiljuti on vaadeldud kortermajale vajaliku päikesejaama valikul kortermaja üldelektri kogutarbimist, et siis tootmine oleks samaväärses mahus tarbimisega – ei jää puudu, ei jää üle. Ühest küljest mõistlik lähenemine, kuid selle juures unustatakse ära, et kortermaja tarbimine ei ole trepikoja ning keldri valgustus, vaid kõigi kortermaja elanike tarbimine sinna otsa.

Kuna kõigis vanemates kortermajades on valdavalt korteriomanikel isiklikud energia ostulepingud ning uuemates majades pigem ostetakse ühiselt, st KÜ-l on energiaostu leping ning korteriomanikel mitte, siis siin tuleb arvestada seda erisust:

  • Ühisostu puhul on võimalik tarbimisandmeid analüüsides arvutada välja optimaalne päikesepaneelide maht ning peale süsteemi paigaldust on kõigil korteriomanikel võimalik toodetud päikeseenergiat tarbida.

  • Eraldi elektrilepingutega maja puhul ei ole elanikel päikesest toodetud energiat koheselt võimalik korteri tarbeks kasutada. Võit tuleb siis, kui majal on suur üldenergia kulu, nt ventilatsiooni- ning lokaalse kütteseadme tõttu. Selleks, et vanemates korterites oleks võimalik samuti päikeseenergiat kasutada ning paigaldusest maksimum võtta, tuleks seadistada ümber kortermaja elektrisüsteem. See on keerulisem, aga kõige mõistlikum lähenemine, sest vastasel korral võib osa toodetud energiast raisku minna, samas kui korteriomanikel tuleb endiselt maksta kõrget elektrihinda. Niisuguste lahenduste teemal on võimalik konsulteerida meie spetsialistidega.

Muud päikeseenergia lahendused kortermajadele

Elektrit tootvad autode varjualused

Auto parkimiskohal on ajalooliselt olnud üks primitiivne funktsioon – pakkuda parkimiskohta sõidukile. Solarstone on toonud turule lahenduse, mis pakub sellele lihtsale funktsionaalsusele kaks juurde – toota energiat ning kaitsta autot nii kuumuse kui muude taevast alla sadavate hooajast sõltuvate elementide eest.

Elektrit tootev autovarjualune võimaldab majadel, kus katusepind on limiteeritud või paigaldus võimatu, aga energiatarve suur, toota päikesest energiat parkimiskohtade kohal. Näiteks lamekatusega võrreldes suudab Solarstone’i autovarjualune toota oluliselt rohkem energiat.

Elektriautode levikut piirab laadimistaristu, mis omakorda sõltub energeetika infrastruktuurist. Juba õige pea toppame laadijate püstitamisel probleemi otsa, kus maasse ehitatud võrk ei võimalda elektriautosid laadida. Selle võrgu arendamine on aga ülimalt kallis ning pikaajaline protsess. Just sel põhjusel on Solarstone’i varjualusesse integreeritud võimekus elektriauto laadimiseks.

Solarstone’i lahendus võimaldab toota energiat kohapeal ning lahendada võrgutranspordi pudelikaelad. Kui iga kortermaja juures on piisav arv päikesepaneelidega varjualuseid, siis saaks ka korteriomanikud endale elektriautosid soetada ja neid mugavalt laadida. Vastasel korral võime põrgata stsenaariumi otsa, kus maksimaalselt kolm omanikku korraga saavad oma autot laadida ning isegi siis säilib oht, et elektrikaabel maa sees sulab üles.

Jalgrattamaja

Solarstone lähtub oma tootearenduses printsiibist, et energia tuleb toota lokaalselt ning iga ehitise ja rajatise katusel. Sellest missioonist ning rattakultuuri tõusust tulenevalt oleme tootestanud erinevaid rattamajade kontseptsioone.

Saame luua nii kinniseid kui avatud variatsioone, lisaks luua laadimisvõimaluse nii elektri- kui tõukeratastele. Oluline konstruktsiooni püstitamise juures on asjaolu, et rattamaja on vaja ühendada maja peakilbiga, et päikesekatusest toodetavat energiat nutikalt ka korterite või korterelamu üldelektri tarbimise katmiseks ära saaks kasutada.

Samal põhimõttel saame pakkuda ka näiteks prügimaja jm sarnaseid tooteid.

Päikesepaneelide finantseerimine

Loo alguses viidatult ei ole olnud paremat aega päikeseenergia lahenduse kaalumiseks ning paigaldamiseks. Kui ühest küljest on energiahinnad lihtsalt niivõrd kõrged, siis teisalt on olemas rida finantseerimismehhanisme, mis soodustavad ning julgustavad süsteeme kasutusse võtma.

1. Rattamaja toetus (Tallinn)

/et/rattamajatoetus

  • 70% või kuni 10 000 eurot

  • 350 000 eurot eelarve kokku

2. Rohepöörde toetus (Tallinn)

3. Korterelamu päikesepaneelide toetus

Kõigi viidatud meetmete puhul aitab Solarstone võtmed kätte lahendustega. Solarstone pakub erinevaid finantseerimislahendusi korteriühistutele, mis ei soovi laenu võtta, aga soovivad:

  • paigaldada eelnevalt viidatud lahendusi, 

  • viia oluliselt alla oma energiahinda, 

  • renoveerida oma katuse meie toote vastu.

 

Küsi lisa, praegu on parim aeg!

sales@solarstone.com

Vaata lisaks

Seotud artiklid

Abi

Kas sul tekkis mõni küsimus?

Vastame meeleldi kõigile küsimustele, olgu selleks siis väiksemate pereliikmete mure jõuluvana ohutuse pärast või midagi muud. Lisateavet leiad meie KKK lehelt. Kui meie päikesekatused või varjualused tekitavad täiendavaid küsimusi, siis võid julgelt meiega ühendust võtta.

Jälgi meid
Andmekaitsetingimused © Solarstone 2024