Ettevõtja varustuskindluse toetus (EAS)

Avaldatud
25.07.2023
Lugemisaeg
5 min
Kategooria
Uudised
tohi distillery with solarstone solar roof

4. juunil 2023 jõustus toetusmeede, millega riik toetab elektri varustuskindluse tagamist neile ettevõtetele, kes on olnud enim mõjutatud kõrgetest energiahindadest. Toetust saab kasutada Ukraina sõjaga kaasnenud energiakriisist tingitud võimalike varustushäirete ennetamiseks uuele energiaallikale üleminekul ja varustuskindluse tagamiseks tehtavateks investeeringuteks.

Kes saavad toetust taotleda?

Toetust võib taotleda Eestis registreeritud äriühing, kellel on majandustegevus vähemalt 1. jaanuarist 2021. Kahe taotlusele eelneva majandusaasta keskmine müügitulu põhitegevusalal peab olema vähemalt 100 000 eurot. Välistatud sektorid leiad EASi kodulehelt.

Ettevõtja loetakse Ukrainas toimuva sõjategevuse tagajärgedest mõjutatuks juhul, kui:

 1. tema kasutatava kahe põhitooraine ühiku keskmine hind 2022. aastal oli kokku vähemalt 50% kõrgem võrreldes 2021. aasta keskmisega või

 2. tema tarbitava energia ühiku keskmine hind 2022. aastal oli vähemalt 50% kõrgem võrreldes 2021. aasta keskmisega.

Millal?

Toetuse taotlemine on jooksev.

Toetuse määr ja suurim toetussumma

Toetuse suurus taotleja kohta on kuni 200 000 mikro-​ ja väikeettevõttele ning kuni 500 000 keskmise suurusega ja suurettevõttele. Toetuse miinimumsumma ühe projekti kohta on 5000 eurot.

Toetuse maksimaalne osakaal on:

 • 40% toetatavatest kuludest väikeettevõtja korral;

 • 30% toetatavatest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;

 • 20% toetatavatest kuludest suurettevõtja korral.

Kui liitumiskoht, millega seoses ettevõtja toetust taotleb, asub väljaspool Tallinna ja Harjumaad, on toetuse maksimaalne määr kümme protsenti suurem. 

Taotlusvooru eelarve on 20 miljonit eurot.

Milleks saab investeeringutoetust kasutada?

 • Energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku salvestusseadme ostmine (näiteks akupangad, päikesepaneelid, tuulegeneraatorid jms), paigaldamine ja seadistamine.

 • Energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku ehitise ja rajatise ehitamine.

 • Tõhusa kaugküttevõrguga liitumiseks vajaliku ehitise ja rajatise ehitamine ning seadmete soetamine koos liitumistasuga.

Toetatav investeeringuobjekt peab asuma Eestis

Täpsema info ettevõtja varustuskindluse toetuse kohta leiate EASi kodulehelt või toetusmeetme määrusest.

Solarstone'i tooted on EASi toetuse raames abikõlblikud

Ehitisintegreeritud päikesepaneelid uue või renoveeritava hoone katusesse, autovarjualused ning integreeritud päikesepaneelidega viilhallid. Järgnevalt tutvustame iga lahendust täpsemalt.

mulgi elamuskeskus with solarstone solar roof
solar carport modern plus extended
solarstone solar car park render
solarstone solar frame building render

Solar Full Roof™ ehitisintegreeritud päikesepaneelid

Solar Full Roof™ on päikesepaneelidest katus, mis integreerib turu parimad päikesepaneelid teie hoonega. Auhinnatud Solar Full Roof pakub esteetiliselt meeldivat ja energiatõhusat alternatiivi traditsioonilisele katusele. Tegemist on päikesepaneelisüsteemiga, mis on üheaegselt ka katusekattematerjal ja on mõeldud selleks, et katta kogu katuse külg päikesepaneelidega. Visuaalselt sarnased passiivpaneelid katuse perimeetris ja läbiviikude ümbruses sulanduvad elegantse välimusega moodsasse päikesekatusesse.

Solar Full Roof™ võimaldab täita kahte olulist jätkusuutlikkuse kriteeriumit:

 1. ressursitõhusus, st kahe katusematerjali kihi asemel (tavakatusematerjal + päikesepaneelid) kasutatakse ainult ühte kihti, kus Solarstone Solar Full Roof™ lahendus katab mõlemad funktsioonid, vajades seeläbi 50% vähem materjale elektrit tootva katuse ehitamiseks, ning

 2. ESG, kus lisaks ressurssitõhususele toodetakse oluline osa tarbitavast energiast kohapeal.

Solar Full Roof™'i hind võib olla võrdväärne või soodsam võrredles kahekihilise katusega.

tohi distillery with solarstone solar roof

Loe selle toote kohta täpsemalt siit.

Solar Carport ehk päikesepaneelidega autovarjualune

Varjualused on disainitud vastupidavust silmas pidades ja on konstrueeritud nii, et need peaksid vastu karmile põhjamaisele kliimale. Kvaliteetsest tsingitud ja värvitud terasest ehitatud varjualused on vee- ja tormikindlad. Päikesepaneelidega autovarjualused ei vasta mitte üksnes elektrisõidukite omanike laadimisvajadustele, vaid toetavad ka kestlikkuspüüdlusi, tootes päikesest puhast taastuvenergiat. Tänu tugevale konstruktsioonile peab varjualune vastu aastakümneid, tagades pikaks ajaks mitmeotstarbelise parkimiskoha.

solar carport modern plus extended

Loe selle toote kohta täpsemalt ja tutvu hinnakirjaga siin.

Suuremahuliste projektide tarbeks on saadaval vastavad mudelid. Päikesepaneelidega autovarjualuse abil toodetud energiat saab edukalt ära kasutada lähedalasuvas majapidamises või ettevõttes või müüa elekter tagasi võrku ja teenida tulu. Autovarjualused pakuvad maapealsete PV süsteemidega võrreldes tõhusamat ja märkamatumat viisi päikeselt energia kogumiseks. Lisaks laadimisvõimekusele pakub varjualune sõidukitele varju, vähendab elektrikulusid ja halva ilmaga seotud hoolduskulusid.

solarstone solar car park render

Solar Frame Building ehk päikesepaneelidega viilhall

Viilhalle on läbi aegade kasutatud lao- ja tootmispinnana või muudel eriotstarbelistel põhjustel, näiteks põllumajandushooneteks. Nüüd on võimalik tellida päikesekatuse ja -fassaadiga viilhalle ehk päikesehalle, mida toodavad kaks kodumaist ettevõtet. Erinevus klassikaliselt püstitatud tootmis- või laohoonetega seisnebki selles, et tavapärased katuse- või seinamaterjalid (PVC või sandwich-paneelid) asendatakse ehitisintegreeritud päiksepaneelidega. Ehitisintegreeritud paneelid on täisväärtuslikud ehitusmaterjalid nagu ka näiteks sandwich paneelid ning muudavad hoone samamoodi vettpidavaks, ilmastikukindlaks ja soojapidavaks.

solarstone solar frame building render

TOOTLIKKUSE NÄITED

 • 300 m2 halli võimsus 60 kWp, aastase tootlikkuse prognoos ca 44 000 kWh kahepoolse kaldega katuse ida-lääne suunalise paigutuse korral.

 • 300 m2 halli võimsus 60 kWp, aastase tootlikkuse prognoos ca 53 000 kWh ühepoolse kaldega katuse lõuna suunalise paigalduse korral.

 • 1000 m2 halli puhul võimsus 200 kWp, aastase tootlikkuse prognoos umbes 148 000 kWh kahepoolse kaldega katuse ida-lääne suunalise paigalduse korral.

 • 1000 m2 halli puhul võimsus 200 kWp, aastase tootlikkuse prognoos umbes 176 000 kWh ühepoolse kaldega katuse lõuna suunalise paigalduse korral.

Viilhalli indikatiivne hind 350 eur/m2.

Pakume tasuta konsultatsiooni. Võta meiega ühendust ja aitame leida sobiva lahenduse.


sales@solarstone.com
+372 5631 6666

Vaata lisaks

Seotud artiklid

Abi

Kas sul tekkis mõni küsimus?

Vastame meeleldi kõigile küsimustele, olgu selleks siis väiksemate pereliikmete mure jõuluvana ohutuse pärast või midagi muud. Lisateavet leiad meie KKK lehelt. Kui meie päikesekatused või varjualused tekitavad täiendavaid küsimusi, siis võid julgelt meiega ühendust võtta.

Jälgi meid
Andmekaitsetingimused © Solarstone 2024