Väikeelamute rekonstrueerimistoetus läbi Kredexi 2022

Avaldatud
20.05.2024
Lugemisaeg
3 min
Kategooria
Uudised
a house with solar full roof and some trees

Soovid 2024 a. taotlusvooru abil päikesekatusele toetust taotleda, kuid nõudeid on palju ja tunned, et vajad abi? Solarstone ajab Sinu eest kõik asjad korda, teeb Sinu eest taotluse ja vastutab, et oleksid toetuse saajate hulgas. Kui Sinu taotlust ei rahuldata, siis tuleme Sulle ise toetusega võrdses summas vastu.

NB! Väikeelamute rekonstrueerimistoetus sai 19.08.2022 seisuga märkimisväärse uuenduse. Peamise uuendusena saavad nüüd toetust ka uuemad majad. Loe lähemalt siit.

Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil on taas tekkinud võimalus oma elamu rekonstrueerida. Taotlusvoor käivitus ametlikult 06.04.2022. Loe lähemalt Kredex toetuse tingimuste kohta: /et/majaduueks

Taotlusvoor on avatud toetuse eelarve ammendumiseni. 2021 aasta taotlusvoor läks lukku loetud minutitega.

Riikliku toetusmeetme peamine eesmärk on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine, paranenud energiatõhususega eluruumide arv ja primaarenergia aastase tarbimise sääst.

Meie kogemus on näidanud, et protsess on ootustele vastupidiselt üpris lihtne ja meedet on kasutanud paljud Solarstone kliendid nii pealinnas kui kaugemates Eesti piirkondades.

Projekti realiseerumiseks peavad olema täidetud tingimused:

 • rekonstrueeritav hoone on kasutusele võetud enne 2000. aastat

 • väikeelamu on taotleja alaline elukoht

 • on olemas omafinantseering vähemalt osas, mida toetus ei kata

 • taastuvenergia elektritootmisseadme avaliku võrguga ühendamiseks on vajalik võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine

 • taastuvenergia tootmisseadme kasutuselevõtt on toetatav juhul, kui tehakse ühtlasi korda väikeelamu fassaad või katus (v.a juhul, kui hoone fassaad või katus on eelnevalt soojustatud, kuid mitte varem, kui 2000. aastal)

Tea, et kui ülalnimetatud tingimused on sobivad ja rekonstrueerimisplaanidesse mahub ka katuse uuendamine, siis Solarstone tooteportfellis leidub ka Sulle sobiv päikesekatuse lahendus.

2021. aasta taotlusvooruga võrreldes on tehtud mõned muudatused. Päikesejaama süsteemi võimsus ei ole enam seotud hoone aastase elektritarbimisega. Päikesepaneelide soetamise kulu on abikõlblik kui selle võimsus on kuni 15 kilovatti ja päikesepaneelide paigaldamisel tuleb teostada vähemalt:

 • fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd

 • katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.

Kredex 2022 toetuse määrad

 • Päikesepaneelide soetamise ning paigaldamisega seotud kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.

 • Üksikute tööde puhul on toetuse määr 20% abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta.

 • Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta sõltuv elamu asukohast (toetuse määr 30-50% ning summa 20 000 kuni 40 000 eurot)

Praktiline juhend

Millest alustada, kui plaan on katus renoveerida päikeseenergiat tootva lahendusega?

Kogu 3 pakkumist päikesekatuse tarbeks. Ehitisintegreeritud lahenduste pakkujaid ei ole turul palju. Ka pakkuja pakkumisest loobumise teade on KredExile sobiv.

Valmistu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ja mõtle läbi ootus PV süsteemi suurusele. Päikesejaama projekti koostamisel aitab Solarstone. Katusevahetuse korral päikesekatuse vastu on projekti olemasolu kohustuslik.

Edasta Elektrilevi väiketootja liitumistaotlus. Kui klient valib Solarstone’i lahenduse, aitame täita liitumistaotluse tehnilise poolega. Taotluse menetlemise aeg on hinnanguliselt 30-60 päeva ja positiivne vastus Elektrilevist on eeldus KredExisse taotluse esitamiseks.

Esita ehitisteatis. Omavalitsus võib menetleda taotlust kuni 30 päeva, enne kui taotluse aktsepteerib või edastab märkused.

Koosta taotlus KredExisse ja ole valmis aktiivseks suhtluseks Kredexi võimalike küsimuste korral.

 • Otsi välja Elektrilevi (või Imatra) võrguleping ja tehnilised tingimused

 • Tee väljavõte 2021 kalendriaasta elektritarbimisest: /eteenindus/tarbimisajalugu

 • Koosta omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument (kas laenuotsuse koopia või panga kontojäägi väljavõte, mis kinnitab vajaliku omafinantseeringu olemasolu)

 • Veendu, et rahvastikuregistrisse kantud alalise elukoha aadress ühtib toetuse taotluse esitamisel hetkel rekonstrueeritava väikeelamu, välja arvatud suvila ja aiamaja, aadressiga

Oled saanud positiivse otsuse KredExist ja Solarstone teostab päikesekatuse rajamise.

Tööd on valmis, kuidas edasi?

Taotle kasutusluba.

 • Kui tegemist on vaid katusevahetusega päikesekatuse vastu, võib kasutusloa menetlemise,  suhtluse nii kohaliku omavalitsuse kui KredExiga enda peale võtta Solarstone konsultant.

 • Kui renoveerimisel kasutatakse projekteerija abi, suhtleb Solarstone konsultant projekteerijaga otse.

 • Kui maja peakaitse on 40A või suurem, on vaja teostada täiendavalt ka elektriaudit.

Vaata lisaks

Seotud artiklid

Abi

Kas sul tekkis mõni küsimus?

Vastame meeleldi kõigile küsimustele, olgu selleks siis väiksemate pereliikmete mure jõuluvana ohutuse pärast või midagi muud. Lisateavet leiad meie KKK lehelt. Kui meie päikesekatused või varjualused tekitavad täiendavaid küsimusi, siis võid julgelt meiega ühendust võtta.

Jälgi meid
Andmekaitsetingimused © Solarstone 2024