Kortermajade päikesekatuse teejuht

Avaldatud
18.05.2024
Lugemisaeg
6 min
Kategooria
Solar 101
Sisukord
solar panels on an apartment building

Taastuvenergia tootmine ei ole pelgalt eramajade luksus. Päikesepaneelid on tõusev trend ka korteriühistute seas. Peamine põhjus loomulikult selles, et päikesepaneelid võimaldavad toota energiat, mis on stabiilse hinnaga. Kortermajade päikesekatuse teejuht on abiks esmaste küsimuste puhul.

solar panels on an apartment building

Kredex on avanud korterelamu päikesepaneelide toetusmeetme, millega toetatakse korteriomanike võimekust investeerida tegevustesse, mis soodustavad hoonete energiatõhusust ja lokaalse taastuvenergia kasutuselevõttu.

Soodustav toetusmeede julgustab üha rohkem kortermajade elanikke tõsiselt huvi tundma taastuvenergia tootmise vastu. Nagu iga uue asjaga siis kindlasti tekib palju uusi küsimusi. Leiamegi esmastele küsimustele kiired vastused.

ESMASED KÜSIMUSED

Mis on tavakatuse ja päikesekatuse peamine erinevus?

Tavakatus on esialgu soodsam, aga ei tooda elektrit ning ei tasu ennast kunagi ära.

Päikesepaneelidest katus toodab elektrit, ehk siis sisuliselt raha, ja võimaldab ligikaudu 9 kuud aastas elektrikulud katta. Ehk siis päikesekatusel on ka tasuvusaeg. Üldiselt ühelgi muul ehitustegevusel täna raha genereerimise võimekust ega tasuvusaega ei ole.

Lisaks, KredEx toetusmeetmed tavakatuste ehitamist ei toeta, küll aga saab toetust päikesekatuste paigaldus.

Kas korterühistule päikesekatuse paigaldamisega kaasnevad korterühistu liikmetele märkimisväärselt suuremad kulud?

Kortermajale on enamasti võimalik paigaldada päikeskatus, mis aitab katta elektritarbimise üheksal kuul aastas.

Kui arvestada kokku vajalik energiatootmis- ja energiasalvestussüsteem, kõik katusetööd (demontaaž, utiliseerimine, vihmaveesüsteemid, põhjasuunaline katusekate jne), siis investeering võib tunduda päris suur. Küll aga 2% intressiga 20 aastase laenulepingu tagasimakse jääb ligikaudu sama, mis KÜ igakuine elektriarve. Kui mitte isegi vähem.

Meelest ei tasu veel lasta KredEx toetusmeedet korterühistutele, mis katab 40% kuludest.

Ehk siis korterühistu liikmete kulud vähenevad 9 kuu elektriarvete võrra, sest oma elektrit toodab nüüd korterühistu ise.

Päikesekatuse paigaldamisega võib kaasneda palju uut asjaajamist – näiteks vajalike dokumentide vormistamine. Kas sellega saab Solarstone aidata?

Toetava konsultatsiooni ja avalduste koostamisega aitab meie müügimeeskond hea meelega. Muuta seda teekonda kergemaks ja kiiremaks on osa Solarstone päikesekatuse paigaldamise protsessist.

LIITUMINE

Kas jätkuvalt on üle 15 kW võimsusega päikesekatusele keeruline võrgulepingut saada?

Elektrivõrguga liitumisel tuleb arvestada kohaliku piirkonna alajaama limiite. Nii mõneski piirkonnas on limiit juba ennast ammendanud.

Küll aga tuleb silmas pidada, et see limiit puudutab eeskätt elektri võrku müüjaid. Korterühistu päikesekatuse peamine eesmärk võiks olla elektri omatarbeks tootmine. Sellisel juhul ei jää mainitud 15 kW piir määravaks. Tiheasustusaladel liitumisega üldjuhul probleeme ei teki. Vabade võimsuste kaart: https://www.elektrilevi.ee/vabad-voimsused.

Kuidas on tagatud kõigi korterite võrdne ja õiglane päikeseenergia jaotus ja ühistu poolt võrgust ostetud elektri edasimüümine korteritele?

Võrdset ja õiglast jaotust ei ole võimalik otseselt tagada, sest igaüks tarbib erinevalt. Küll aga kui on olemas ka salvestuslahendus, siis viidatult võiks maja tarbida 9 kuud aastas ainult päikeseenergiat.

Sügisel ja talvel kui tootmine on oluliselt väiksem kui tarbimine, siis liigub katusel toodetud energia esmalt nendeni, kes tootmise hetkel tarbivad.

Ühistu poolt võrgust ostetud energia ning samuti päikesest toodetud energia tarbimise andmed loeb kokku vastav tehnoloogia, nagu teevad seda tööd täna Elektrilevi arvestid.

Üldiselt kõik täna ehitatavad uued majad toimivad ühisostu põhimõttel, korteritel endal elektrilepinguid enam ei ole.

PAIGALDAMINE

Teadupärast paigaldatakse päikesepaneele lõuna suunas. Väiksema tootlikkuse puhul ka ida ja lääne suunas. Kas tasub mõelda ka päikesepaneelide põhja suunas paigaldamisele?

Pigem mitte. Lõunasuunaline paigutus on kõige suurema tootlikkusega. Mõnevõrra väiksema tootlikkusega on ida ja lääne suund. Küll aga meie vöötmes paigutada päikesepaneelid põhja suunda ei tasu ennast enam ära.

Millise ajakavaga võiks paigaldamist planeerida?

Kui korterühistu üldkoosolek on otsuse vastu võtnud, siis

  • KredExi materjalide ettevalmistus ca 3-4 nädalat

  • paralleelselt panga suhtlus

  • KredExi menetlus ca 2-4 nädalat

  • KredExi ja panga kinnituse järgselt tarneaeg ca 3 kuud

AKUD

Kui pikk on akude ja päikesepaneelide eluiga ja millest see sõltub?

Erinevad tooted on erinevate garantii- ja eluea aegadega. Üldiselt kehtib põhimõte, et saad seda, mille eest maksad.

Turul pakutakse erinevaid salvestuslahendusi, mille garantii on nt 2-3a. Solarstone poolt kasutatavate salvestuslahenduste tootegarantii on 10a, salvestustsüklite arvu järgi võiks need kesta vähemalt 15a.

Tuntud tootjate päikesepaneelidele kehtib enamasti tootegarantii 10-15a, aga tootlikkuse garantii annavad tootjad vahemikus 25-30a. Tootlikkuse garantii tähendab siis seda, et nt 25 aasta pärast toodavad paneelid veel vähemalt 80% võrreldes esimese aastaga.

Eluiga sõltub üldiselt toodete kvaliteedist kuid samuti paigaldustööde kvaliteedist. Mõlemad on väga olulised – kehtib reegel, et odav hind tuleneb millestki, nii toote kui paigalduse puhul.

Milline sisekliima peab akuruumis olema?

Akud eeldavad, et temperatuur on aasta läbi vahemikus 0-50°C.

Mis on akupanga mõõtmed?

Akutornid on moduleeritavad, ehk kõrgus võib olla 600mm-1320mm. Laius ja kõrgus on vastavalt 670mm x 150mm. Koos inverteriga mahub salvestussüsteem ilusti ära peaaegu kõikidesse tehnoruumidese. Täpsemate paremeetritega võib tutvuda siin.

Mahutavuse poolest on üks üks akutorn kuni 15 kWh. Olenevalt kortermaja tarbimisest võib kaaluda mitut akutorni.

Kui suure mahutavusega on akupank?

Akud on mahutavuse piiranguga – üks akutorn kuni 15 kWh. Olenevalt kortermaja tarbimisest võib kaaluda mitut akutorni – KredExi meetmega mõistlik käik arvestades pimedaid aegu.

Kui akud on täis ja tarbimist ei ole, aga paneelid toodavad elektrit, siis kas see rikub akude eluiga?

Ei riku. Sellisel juhul saab toodetud elektri suunata võrku müümiseks.

HIND

Kas hinnavõrdluses turul pakutavate ehitisintegreeritud lahendustega tuleks midagi olulist silmas pidada? 

Turul pakutakse lahendusi, mis on eeskätt premium toote kategoorias. See tähendab seda, et tihtilugu sobib arvestada ainult kindlat tüüpi katuse paigaldusega, näiteks valtskatus. Enamasti see tähendab ka ohverdust tootlikuses.

Näiteks kui turul pakutakse lahendust, mille tootlikus on ligikaudu 150 W/m2, siis Solarstone Kivikatuse tootlikus on 190 W/m2. Suuremates projektides on hind/m2 püsivalt sarnane, kuid tootlikuse tase on erinev.

Solarstone Täiskatuse puhul on tootlikus ligikaudu 210W/m2, olles sealjuures tunduvalt taskukohasem kui nö premium kategoorias olev toode.

Mida peab arvestama tavakatusele päikesepaneelide paigaldamise puhul, mis justkui võiks olla kulutõhusam lahendus kui ehitisintegreeritud päikesekatus?

Tuleb meeles pidada, et odavam lahendus tähendab ülidselt järeleandmist lõpptulemuse kvaliteedis. Seda teavad väga hästi need, kes on varasemalt kokku puutunud ehitustööriistade ja -materjalidega.

Solarstone integreeritava lahenduse efekt tuleb välja alates 50/100 kW süsteemist, kus see on samaväärses hinnaklassis tavakatusele paigaldatud tavapaneelide hinnaga.

Küll aga on ta sellisel juhul oleks päikesepark ilmastikule avatud vajades hooldust ning koristamist, mille peab siis jooksevkuludena juurde arvestama.

Kas katta põhjapoolne külg tuleks soodsam kasutades pimepaneele või traditsioonilist katusematerjali (nt plekk või eterniit)?

Pimepaneelid on sarnases hinnaklassis päikesepaneelidega. Nendega terve põhjapoole katusekülg katta pole mõistlik. Kuna põhjapoolne külg pole ka päikesepaneelide tootlikuse mõttes mõistlik, siis soodsaim lahendus oleks kasutada traditsioonilist katusematerjali.

KREDEX

Kas KredExi toetusega korda tehtud majas on piirang korteri müümisel?

Ei ole.

Kuidas KredExi toetusega renoveeritud maja mõjutab korteri väärtust?

Uus katus tõstab kinnisvara väärtust, sest lagunenud katusega maja on kinnisvara turul pigem välistatud kaup.

Korteri väärtus on oluliselt parem majades kus elektriarved on kontrolli all, mitte ei ole terve aasta vältel börsi dikteerida.

Millega võiks veel KredEx toetusmeetme puhul arvestada?

Katusesoojustusega. Energiatootmisseadme katusele paigaldamiseks tuleb katus, katuslagi või pööningulagi rekonstrueerida, et saavutada soojusläbivuse näitaja U ≤ 0,12 (W/m2K).

PÄRAST

Kas päikesekatus suurendab põlenguohtu?

Solarstone tootevalikus on ainult kaarleegituvastusega inverterid. Sellised inverterid lülitavad sädeme tekkel süsteemi automaatselt välja.

Küll aga oht võib tekkida paigaldamisel, kus ei järgita kõiki ohutusmeetmeid. Seda tasub silmas pidada kõige odavamat hinnapakkumist kaaludes.

Kuid suured on päiksepaneelide ja akupanga hoolduskulud?

Pigem minimaalsed või isegi olematud – süsteem on mõeldud toimima iseseisvalt ja autonoomselt. 

Küll aga on mõistlik tehnoruumi, kus inverter ja akud asuvad, vedada internetikaabel, et süsteemi oleks üle veebi võimalik monitoorida ning teostada korraline ülevaatus ja elektriseadmete hooldus/puhastus.

Kas trepikotta või korterisse on võimalik paigalda indikaator, et jälgida elektri tootmist, tarbimist ja akude olukorda?

Kogu vajalikku infot saab mugavalt jälgida äppist.

an artist's rendering of a building with a parking lot and solar panels on the roof

Kortermajade päikesekatuse teejuht on ajas arenev

Samamoodi nagu iga kasvav asi, on ka antud teejuht ajas arenev. Mida rohkem uusi kuid korduma kippuvaid küsimusi tähendame, seda rohkem hakkab neid olema siin leheküljel ka teistele tutvumiseks.

Vaata lisaks

Seotud artiklid

Abi

Kas sul tekkis mõni küsimus?

Vastame meeleldi kõigile küsimustele, olgu selleks siis väiksemate pereliikmete mure jõuluvana ohutuse pärast või midagi muud. Lisateavet leiad meie KKK lehelt. Kui meie päikesekatused või varjualused tekitavad täiendavaid küsimusi, siis võid julgelt meiega ühendust võtta.

Jälgi meid
Andmekaitsetingimused © Solarstone 2024