Korterelamu päikesepaneelide toetus

Avaldatud
20.04.2024
Lugemisaeg
4 min
Kategooria
Uudised
an artist's rendering of a building with a parking lot and solar panels on the roof

Päikesepaneelid on tõusev trend ning aina enam leiavad need kasutust ka korteriühistute seas. Peamine põhjus loomulikult selles, et päikesepaneelid võimaldavad toota energiat, mis on stabiilse hinnaga. Kredex’i vahendusel on saadaval korterelamu päikesepaneelide toetus, millega toetatakse korteriomanike võimekust investeerida tegevustesse, mis soodustavad hoonete energiatõhusust ja lokaalse taastuvenergia kasutuselevõttu. Toetuseks jagatakse 5 miljonit eurot ja taotlusvoor on avatud alates 11.07.2022 kuniks raha jätkub.

Päikesepaneelid kortermajale. Miks?

Elektri hinnad löövad järjest uusi rekordeid ja lõppu pole näha. Arvestades, et Euroopa on energiakriisis ning tavapärased tarneahelad ning mudelid enam ei toimi, hoiatatakse, et käesolev talv saab olema keeruline. Juba tänavune suvi demonstreerib olukorra tõsidust, kuna energiahinnad on kohati veelgi kõrgemad kui need oli möödunud talvel. Praegu on viimane aeg valmistuda.

Kortermajade elanikud saavad elektrit osta börsihinnaga või fikseeritud paketi alusel. Kel on varasemalt kehtiv fikseeritud hinnaga pakett, on õnnega koos. Oleme hiljuti võrrelnud kõigi Eesti elektripakkujate fikseeritud pakettide hindu ning naljalt alla 30 senti/kWh keegi enam ei paku (aasta tagasi oli see ligi 5 senti/kWh).

Päikeseenergiast toodetava elektriga on võimalik 9 kuud aastas katta kortermaja energiatarbimine päevasel ajal, kõige intensiivsem tootmise periood toimub märtsist oktoobrini. Lisades süsteemi ka salvestuslahenduse, on võimalik kortermajal toimida selliselt, et 9 päikselisema kuu jooksul ei ole vaja üldse energiat võrgust juurde osta. Seeläbi energiat kohapeal tootes ei säästeta mitte üksnes erinevatelt maksudelt, mis tavaolukorras lisanduvad (aktsiis, taastuvenergia tasu, võrgutasu, käibemaks), vaid tagatakse stabiilne elektrihind, mis ei too kaasa ebameeldivaid üllatusi elektriarvetel.

solar panels on an apartment building

Korterelamu päikesepaneelide toetus

Toetust saavad korterelamud, mis on  ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse. Kasutuselevõtu aasta pole määrav. Toetus sobib, kui:

 • kui korterelamus on kuni viis korteriomandit, peavad need kõik olema erineva füüsilise isiku omandis,

 • kui korterelamus on üle viie korteriomandi, peab neist vähemalt 80% olema vähemalt viie erineva füüsilise isiku omandis.

Toetuse saamise põhitingimused:

 • Enne taotluse esitamist ei tohi tegevusi alustada ega teha selleks ka ettemaksu.

 • Paigaldatava energiatootmisseadme võimsus tohib olla kuni 200 kW.

 • Energiatootmisseade tuleb paigaldada korterelamu katusele või fassaadile.

 • Omafinantseeringu määr peab katma projekti abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata.

 • Energiatootmisseadme katusele paigaldamiseks tuleb katus, katuslagi või pööningulagi rekonstrueerida, et saavutada soojusläbivuse näitaja U ≤ 0,12 (W/m2K).

Toetatakse tegevusi, mis vastavad ehitusseadustiku §-des 19–24 nimetatud nõuetele. Toetus makstakse välja tegelike kulude alusel.

Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma

Suurim toetussumma taotleja kohta on 150 000 eurot. Korterelamu päikesepaneelide toetuse määraks kujuneb:

 • 30% juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri tarbimine.

 • 40% juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri ja eluruumide elektri tarbimine või energiatootmisseade integreeritakse katuse või fassaadi kattematerjalidesse või energiatootmisseadmele lisaks paigaldatakse energiat salvestav seade.

Tööd, mida toetatakse

 • Energiatootmisseadme ostmine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.

 • Energia tarbimise koormust ühtlustava või jälgiva seadme soetamine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.

 • Energiat salvestava seadme soetamine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.

 • Eespool nimetatud töödega otseselt seotud elektritööd.

 • Katuse, katuslae ja pööningulae rekonstrueerimine ja soojustamine ning rekonstrueerimise ja soojustamisega kaasnevad tööd.

 • Töödeks vajaliku ehitusprojekti koostamine.

 • Omanikujärelevalve tegemine.

 Energiatootmisseadme võrguga liitumisega seotud kulu ei toetata.

an artist's rendering of a building with a parking lot and solar panels on the roof

Ehitisintegreeritud päikeseenergia lahendused kortermajadele

Solarstone pakub kortermajadele erinevaid tooteid ja teenuseid, mis võimaldavad nii hoonet parendada, energiahindasid stabiliseerida kui luua maja ümber uut funktsionaalsust.

Viilkatus on kõige parem pind, kuhu paigaldada päikesepaneele. Viilkatused võimaldavad Solarstone’i täiskatuse lahendust paigaldada 1kW 5m2 kohta, mis on sisuliselt 2x parem pindalakasutus kui lamekatustel. Lisaks võimaldavad ehitisintegreeritud paneelid asendada katusematerjali. Seetõttu on need parim valik katuse renoveerimiseks, sest tavapärase materjali (plekk, eterniit vms) paigaldusvajadus puudub. Solarstone päikesepaneelid on veetihedad ning asendavad kõik muud katusematerjalid.

Lamekatustele saab paigaldada ca 1 kW PV-süsteemi 10 m2 kohta, sedapuhku siis räägime mitte ehitisintegreeritud, vaid katusepealsest lahendusest. Oluliseks mõjutajaks lamekatustel on erinevad läbiviigud, sh korstnad, ventilatsioonitorud- ning seadmed. Need vähendavad märgatavalt võimaliku süsteemi mahtu. Samuti tuleb otsuse kaalumisel veenduda, et katuse konstruktsioonid on piisavalt tugevad, et kanda ära lisanduvat kaalu (ca 25 kg/m2 kohta), ning katuse seisukorras – kui päikesepaneelid kortermajale paigaldatakse, siis võiks arvestada, et järgmise 25 aasta jooksul on katusetööd oluliselt raskendatud ja pigem välistatud, mistõttu katusekate peab heas seisukorras olema.

Kõikide kortermajadele mõeldud päikeseenergia lahendustega tutvu siin.

Korterelamu päikesepaneelide toetuse tingimustega tutvu Kredexi lehel.

Vaata lisaks

Seotud artiklid

Abi

Kas sul tekkis mõni küsimus?

Vastame meeleldi kõigile küsimustele, olgu selleks siis väiksemate pereliikmete mure jõuluvana ohutuse pärast või midagi muud. Lisateavet leiad meie KKK lehelt. Kui meie päikesekatused või varjualused tekitavad täiendavaid küsimusi, siis võid julgelt meiega ühendust võtta.

Jälgi meid
Andmekaitsetingimused © Solarstone 2024